SÁCH

DANH NGÔN

? Một cuốn sách là một món quà bạn có thể mở ra rất nhiều lần.
_Garrison Keillor

? Một ngôi nhà không có sách giống như một căn phòng không cửa sổ.
_Horace Mann

? Một cuốn sách là một thiết bị làm cháy lên trí tưởng tượng.
_Alan Bennett

? Một tiệm sách là một trong những mảnh bằng chứng chúng ta có để biết rằng người ta còn suy nghĩ.
_Jerry Seinfeld

? Một cuốn sách hay không có sự chấm dứt.
_R.D. Cumming

? Một cuốn sách lớn để lại cho bạn nhiều kinh nghiệm, và hơi mệt vào lúc kết thúc. Bạn sống một số cuộc đời khi đọc.
_William Styron

? Những cuốn sách là những con ong mang nhanh chóng phấn hoa từ tâm này sang tâm khác.
_James Russell Lowell

? Những cuốn sách là những la bàn, kính viễn vọng, kính lục phân, và bản đồ mà những người khác đã sửa soạn để giúp chúng ta du hành trên những vùng biển nguy hiểm của đời người.
_Jesse Lee Bennett

? Những cuốn sách để cho chúng ta vào tâm hồn của chúng và mở cho chúng ta những bí mật của tâm hồn mình.
_William Hazlitt

? Giáo dục không phải là rót đầy một cái xô, mà là thắp lên một ngọn lửa.
_W. B. Yeats

? Tôi đã luôn luôn tưởng tượng rằng Thiên đường sẽ là một loại thư viện.
_Jorge Luis Borges

? Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà mọi người khác đang đọc, bạn chỉ có thể nghĩ những điều mà mọi người khác đang nghĩ.
_Haruki Murakami

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. SÂN BAY CHANGI – BÀI HỌC VỀ SỨC MẠNH CỦA TƯ DUY DỊCH VỤ
  2. NỐI KẾT

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. TỪ TRONG CỐNG HIẾN SẼ CÓ ĐƯỢC NIỀM VUI
  2. QUY LUẬT 3: KHÔNG NGỪNG CỐNG HIẾN VÀ SẺ CHIA
  3. SỰ SÁNG SUỐT CỦA KHUÔN MẶT VÀ TÂM HỒN