#Bổn tôn

ĐỂ BẠN KHÔNG LẠC LỐI TRÊN CON ĐƯỜNG THỰC HÀNH TÂM LINH

Về tầm quan trọng của động cơ thực hành, ai cũng hiểu rằng chúng ta như người giương cung để ngắm về đích là chân hạnh...

BỔN TÔN – SUỐI NGUỒN CỦA NHỮNG THÀNH TỰU

Vienna, Tháng Mười 1987 Những phương pháp đặc biệt của Kim Cương thừa nhắm vào việc đưa những sắc tướng mà chúng ta...