#Đạo Phật và đời sống

DỤC VỌNG CỦA BẢN THÂN LÀ CỘI NGUỒN SẢN SINH RA KHỔ

“Từ bỏ những thứ không theo ý muốn bản thân, làm rõ bản chất thật sự của vạn vật” Khái niệm “khổ” trong Phật...

THIỀN VÀ VAI TRÒ CỦA SƯ PHỤ

Tôi nghĩ chúng ta nên nhận ra rằng phương pháp tu tập thiền định khiến chúng ta tiến vào một cuộc hành trình rất cá nhân và...

LÀM SAO ĐỂ KIÊN TRÌ ?

Duy trì nhóm dự án được hai tuần, lòng Vô Hình nhen lên cảm giác chán nản không hiểu vì sao. Anh ta liền đem chuyện này tâm...

LÀM CHỦ TÂM TRẠNG CỦA BẠN

“Chính suy nghĩ quyết định tốt xấu. Chính nó quyết định cảm giác vui hoặc buồn, trạng thái giàu hoặc nghèo”. _Edmund...

NHỮNG LỜI KHUYÊN SÁNG SUỐT: ĐỂ BIẾT KHI NÀO CẦN GÁC VẤN ĐỂ LẠI

Làm thế nào bạn có thể biết đã đến lúc phải gác vấn đề lại? Phải thư giãn thôi? Phải thay đổi hoạt động đang làm...

BÍ MẬT ĐỂ ĐƯỢC MÔI TRƯỜNG SỐNG HẠNH PHÚC

Nếu bạn muốn được yêu thương, hãy bắt đầu chia sẻ tình yêu của mình đến những ai cần nó. Nếu bạn muốn người khác...

NHỮNG KHẢ NĂNG VÔ TẬN

“Mọi việc luôn có vẻ bất khả thi cho đến khi nó được hoàn thành.” – Nelson Mandela   Năm 1889, Rudyard Kipling –...

THƯƠNG LƯỢNG – NGHỆ THUẬT ĐẮC NHÂN TÂM

“Nếu ai đó không đồng ý với tôi, việc của tôi là thay đổi suy nghĩ của anh ta? Không! Việc của tôi là cứ để anh ta làm...

BÀI TẬP “NĂNG LƯỢNG SÁNG TẠO CỦA CẢM XÚC”

BÀI TẬP “NĂNG LƯỢNG SÁNG TẠO CỦA CẢM XÚC” Nishi Katsuzo –––––o0o––––– Bạn hãy ngồi một cách khá thoải mái...