#Luân hồi

HỌC THUYẾT TÁI SINH TRONG KITÔ GIÁO NGUYÊN THỦY

25/12/2020 view 46

KÝ ỨC VỀ KIẾP TRƯỚC Mặc dù trên thực tế, ký ức về kiếp trước của phần lớn mọi người đã bị quên lãng, song đôi lúc ở nhiều nước khác nhau trên thế giới vẫn xuất hiện những người mà do những nguyên nhân nào đó có thể nhớ được các sự kiện trong kiếp trước của mình. Thông thường, tác động chính khơi lại những ký ức này…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1830 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1051 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1016 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1014 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 988 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 969 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 967 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 953 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 874 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 3 bài TB: 831 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 801 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 797 lượt xem/bài