#Luân hồi

VƯỢT THOÁT LUÂN HỒI

14/08/2021 view 727

Cuối cùng, một khi ta nhận ra được thực trạng khổ đau của mình, một thực trạng khổ đau bao trùm khắp thảy, do chính những cảm xúc phiền não như tham luyến và sân hận đã gây ra cho ta. Khi ấy, ta sẽ phát triển một cảm giác chán nản và ghê sợ thực trạng khổ đau trước mắt. Và rồi chính điều này lại nuôi dưỡng lòng…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3230 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2820 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2436 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2295 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2273 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2159 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2036 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1766 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1747 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1718 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1701 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1697 lượt xem/bài