#Phật giáo nguyên thủy

A NAN ÐA ĐỐI VỚI CÁC HÀNG HUYNH ĐỆ

Trong cộng đồng Tăng lữ chỉ có Xá Lợi Phất (Sàrìputta) là người bạn thân nhất của A Nan Ða. Còn Anuruddha (A Nậu Lâu Ðà)...

PHẤN ĐẤU ĐỂ THÂN CHỨNG GIÁO PHÁP

Bấy giờ đôi bạn dẫn đầu hai trăm năm mươi khất sĩ đồng môn tiến về Động Trúc Lâm, đúng lúc Đức Thế Tôn đang giảng...

ĐẠO QUẢ PHẬT

Sau cuộc chiến đấu kỳ diệu phi thường kéo dài sáu năm đăng đẳng, không có sự hỗ trợ từ bên ngoài và không được sự...

CÂU CHUYỆN VỀ MỘT CON CÁ

Sau khi xuất gia bước vào Phật môn, tôi bắt đầu tu hành, nghiên cứu và rồi tu hành, và niềm tin đến. Tôi suy nghĩ về cuộc...

HÌNH ẢNH ĐẸP MỖI SÁNG TRÊN KHẮP ĐẤT NƯỚC LÀO

Vào mỗi buổi bình minh, những vị sư ở khắp đất nước Lào trong màu áo vàng nghệ lại lặng lẽ chân trần đi khất thực,...

TỪ ĐẢN SANH ĐẾN XUẤT GIA

“Một Chúng Sanh duy nhất, một Con Người phi thường, xuất hiện trong thế gian này, vì lợi ích cho phần đông, vì hạnh phúc...

TRƯỚC VẤN ĐỀ KHỞI THỦY CỦA SỰ SỐNG, THÁI ĐỘ CỦA PHẬT GIÁO NHƯ THẾ NÀO?

Trước tiên ta phải nhận định rằng Đức Phật không có ý giải quyết tất cả những vấn đề luôn lý và triết học của...

PHẬT GIÁO LÀ GÌ?

  “Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ qủa thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không...

QUÁN SÁT NỘI TÂM

TÓM TẮT PHÁP HÀNH Phương pháp thực hành này rất dễ học, có ngay kết quả, và thích hợp ở mọi lúc, mọi nơi, và cho mọi...