#Phật giáo nguyên thủy

PHẤN ĐẤU ĐỂ THÂN CHỨNG GIÁO PHÁP

Bấy giờ đôi bạn dẫn đầu hai trăm năm mươi khất sĩ đồng môn tiến về Động Trúc Lâm, đúng lúc Đức Thế Tôn đang giảng pháp cho chư tăng. Biết hai vị này sắp đến nên Ngài tuyên bố: “Này chư tỳ khưu, Kolita và Upatissa đang đến đây. Họ sẽ là hai trưởng đệ tử của Như Lai, một đôi đệ tử ưu tú!” Rồi hai vị cùng…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1980 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1198 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 1168 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1117 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1108 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1103 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1059 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 1048 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1035 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 931 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 885 lượt xem/bài

FUKUZAWA YUKICHI 1 bài TB: 880 lượt xem/bài