#Thiền định

THIỀN ĐỊNH – KHAI THÔNG SỨC MẠNH CỦA TÂM THỨC

Thiền định là một phép luyện tập thật cần thiết giúp phát huy tối đa các phẩm tính tinh thần như tình thương yêu, lòng từ...

NĂNG LỰC TỰ DO CỦA TÂM TRONG ĐỐI TRỊ SÂN GIẬN

Theo tâm lý học Phật giáo, một đặc tính của sân hận là sự hung bạo. Công năng của sân hận là thiêu đốt hết tất cả,...

NHỮNG THỰC HÀNH GIÚP ĐẠT SỰ TẬP TRUNG

Chánh Niệm và Nội Quán Sức mạnh phía sau làm tăng trưởng việc tham thiền là chánh niệm, là khả năng trụ vào một đối...

CỐT TỦY CỦA THIỀN QUÁN: QUÁN CHIẾU TÂM

Bắt đầu hành thiền bằng cách ngồi ngay thẳng và chú tâm. Bạn có thể ngồi trên sàn nhà hay trên ghế. Mới đầu, bạn không...

TRUYỆN VỀ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

Cách đây khoảng hai ngàn năm trăm năm tại Ấn Độ, người con của một vị vua giàu sang và quyền thế đã có một khám phá hết...
dalai-lama 14th

SỰ THANH KHIẾT CƠ BẢN TRONG TÂM HỒN

  —–❤❤❤—– “Bản chất của tâm hồn là thanh khiết. Những ô uế chỉ mang tính nhất thời.”...

THẦY VÀ ĐỆ TỬ

BA LOẠI ĐỆ TỬ Trong tu thiền, có một điều cần làm là phải “phá vỡ bản ngã” … không có cách nào có thể né tránh...

THIỀN VỀ TÌNH YÊU THƯƠNG THA NHÂN

Ở những mức độ khác nhau, ai trong chúng ta cũng đều có kinh nghiệm về tình thương yêu tha nhân, về lòng nhân từ rộng lớn...

VƯỢT QUA CÁC CHƯỚNG NGẠI

Mọi rèn luyện đều đòi hỏi nỗ lực và mọi thay đổi đương nhiên đều gặp phải chống đối. Trong việc luyện tâm và...