#Thiền định

LÝ THUYẾT VÀ THỰC TẠI

17/04/2021 view 69

Đức Phật không dạy về cái tâm và những yếu tố liên hợp của tâm [tâm và tâm sở], do vậy chỉ có chúng ta bị dính vào những khái niệm đó. Ý dạy duy nhất của Phật là muốn chúng ta nhận biết chúng là vô thường, khổ, và vô ngã. Rồi buông bỏ chúng. Dẹp chúng qua một bên. Chỉ cần ý thức biết chúng khi chúng đang…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1948 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1167 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 1136 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1106 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1100 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1087 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 1041 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1023 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1015 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 885 lượt xem/bài

FUKUZAWA YUKICHI 1 bài TB: 866 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 864 lượt xem/bài