#Thiền tông

MỘT VIÊN NGỌC SÁNG

Thiền tông, Thiền để tịnh hóa tâm, Thiền để tâm bình an, Thiền để sống biết đủ, Viên ngọc như ý, Viên ngọc tâm, Xóa...

THANH BÌNH VÀ TỊCH TĨNH

Sống một cuộc sống tâm linh tức là học và tu tập đạo tâm. Đạo là con đường bao trùm, là sự thanh bình và tịch tĩnh trọn...

CHỮA LÀNH THÔNG QUA TÁNH KHÔNG

Phương diện sau cùng của chữa lành bằng chánh niệm là nhận diện các quy luật phổ quát chi phối đời sống. Trọng tâm chính...

TIM TÔI BỪNG CHÁY NHƯ LỬA

🌺Soyen Shaku, Thiền sư đầu tiên đến Mỹ châu nói: “Tim tôi bừng cháy như lửa nhưng mắt tôi nguội lạnh như tro tàn”....

LOẠI BỎ SIẾT CHẶT VÀ BUÔNG LỎNG

...tự thư giãn và buông lỏng đến trạng thái tự nhiên của nó, không tạo tác giả tạo, không tự ý thức, không chăm sóc lo...

ĐỪNG XEM ĐÓ LÀ CHÂN LÝ

Trong đạo Lão có một câu danh ngôn rất nổi tiếng như sau: “Đạo mà có thể nói ra, đó không phải là Đạo cứu cánh” (Đạo...

NHÌN XA TRÔNG RỘNG

Hôm nay, trong khi đang đi Thiền hành, tôi cảm thấy rất đói và mệt nhưng cũng rất hạnh phúc. Khi đi bộ vào mỗi sáng, tôi cũng...

NGUỒN CẢM HỨNG

Tôi đã nói rằng thiền định là con đường đưa đến giác ngộ và là nỗ lực lớn lao nhất của đời này. Mỗi khi nói về...

TRÍCH NHỮNG CÂU CHUYỆN THIỀN

💦Người Ta Không Thể Ăn Cắp Mặt Trăng Ryuokan là một Thiền sư sống một cuộc đời đơn giản nhất ttrong một căn lều nhỏ...