Giới thiệu

Tiêu chí trang: Con người toàn diện – Hạnh phúc toàn diện

Cùng Sống An Vui là nơi giao lưu của tất cả mọi người có thiện ý cùng trao đổi, chia sẻ về quan niệm, cuộc đời, kinh nghiệm sống của các vị minh sư, tổ sư, đức cha, các bậc hiền triết, các vỹ nhân, các nhà văn, nhà khoa học lỗi lạc… của mọi giới trong đời sống. Chúng ta cũng có thể chia sẻ các quan niệm, các trải nghiệm trong cuộc sống, các cảm xúc của chính mình để thực hành và học tập lẫn nhau, bổ sung cho nhau. Xây dựng một lối sống cho bản thân và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người trong cộng đồng xã hội hướng đến một cuộc sống an vui – hạnh phúc trọn vẹn.

Cùng Sống An Vui là nơi giao hội của Đông và Tây, của Xưa và Nay để cuộc đời mỗi người Đúng hơn, Tốt hơn, Đẹp hơn.

Nội quy trang

Chia sẻ các bài sưu tầm và các bài viết chia sẻ tầm nhìn để đời sống tốt đẹp hơn, không phân biệt địa vị, tôn giáo.

Các bài viết nên ngắn gọn, súc tích, có hình ảnh minh họa kèm theo. Bài viết chú trọng vào hai chủ đề chính là đời sống xã hội và đời sống tâm linh.