Bài viết mới nhất

HỌC HỎI TỪ SAI LẦM NHIỀU HƠN TỪ THÀNH CÔNG

19/06/2021 view 332

Tôi chuẩn bị đón năm mới trong niềm hân hoan về trải nghiệm tuyệt vời tại Lào và những thành công gây quỹ, nhưng rồi mọi chuyện sớm trở nên rõ ràng rằng mọi thứ ở New York đang sụp xuống quanh tôi. Các công ty đang tiến hành sa thải nhân viên hàng loạt,…

Video

BBC Phim Tài liệu Về Cuộc Đời Đức Phật

Tác giả nổi bật

Xem tất cả

MINGUN SAYADAW 1 bài TB: 1456 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1338 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1235 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1191 lượt xem/bài

HỌC HỎI TỪ SAI LẦM NHIỀU HƠN TỪ THÀNH CÔNG

19/06/2021 view 332

Tôi chuẩn bị đón năm mới trong niềm hân hoan về trải nghiệm tuyệt vời tại Lào và những thành công gây quỹ, nhưng rồi mọi chuyện sớm trở nên rõ ràng rằng mọi thứ ở New York đang sụp xuống quanh tôi. Các công ty đang tiến hành sa thải nhân viên hàng loạt,…

NHỮNG PHẨM TÍNH CẦN CHO GIẢI THOÁT

Phẩm tính thứ nhất là có đức tin nơi Tam Bảo; tin Phật bởi vì chúng ta cảm thấy trạng thái Phật quả là tuyệt hảo và hiếm hoi. Chúng ta hiểu sự tốt đẹp không cùng của trạng thái ấy và mong mọi thành tựu nó và chúng ta huớng tất cả đời mình đến sự giải thoát cho chính mình. Cũng như vậy, chúng ta hướng đến pháp,…

Tác giả nổi bật

Xem tất cả

MINGUN SAYADAW 1 bài TB: 1456 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1338 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1235 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1191 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1186 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1159 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1093 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 1075 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1011 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 991 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 976 lượt xem/bài

FUKUZAWA YUKICHI 1 bài TB: 929 lượt xem/bài