“Mọi người đều có tài năng – nhưng một vài người không bao giờ khám phá ra nó!”.

– Wolfgang Riebe –

Bài viết mới

DANH NGÔN VỀ SỰ THÔNG MINH

Thằng ngốc tự cho mình là thông minh, còn người thông minh biết mình là thằng ngốc. _W. Shakespeare Tiền bạc là phương tiện...
Thiền sư ni Đại Hằng

NIỀM TIN VÀO CHỦ NHÂN KHÔNG LÀ CHÌA KHÓA

🍀Trên mọi thứ, bạn phải tin rằng bạn có Phật tánh, năng lực trong chính bạn cho phép bạn thành Phật. Rồi thì, như người...

BẠN THÔNG MINH HƠN BẠN TƯỞNG

—–🍀🌺🍀—– “Có nhiều vàng được khai thác từ suy nghĩ của loài người hơn là số vàng được lấy ra...

NHỮNG YẾU TỐ LÀM NÊN SỰ CƯỜNG THỊNH CỦA ĐỜI TRẦN

—–💦🍁🍁—– “Những tính cách tạo nên số phận”, câu nói của Herodote thời Hy Lạp đã được nhắc đến...

HƯƠNG GIỚI HẠNH

Thuở xưa, sau khi thành đạo tại vương quốc La-duyệt-kỳ, trên bước đường hoằng hóa, đức Phật dần dần tiến về kinh...

THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC CHO CẢ NHÓM

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng mang lại cảm giác kiểm soát mạnh mẽ cho nhân viên có thể thúc đẩy năng suất, cải thiện hiệu...

Đời sống xã hội

BẠN THÔNG MINH HƠN BẠN TƯỞNG

—–🍀🌺🍀—– “Có nhiều vàng được khai thác từ suy nghĩ của loài người hơn là số vàng được lấy ra...

THÚC ĐẨY ĐỘNG LỰC CHO CẢ NHÓM

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng mang lại cảm giác kiểm soát mạnh mẽ cho nhân viên có thể thúc đẩy năng suất, cải thiện hiệu...

TƯ DUY PHẢN BIỆN ĐÃ HẾT THỜI

Theo quan điểm của tôi, dù đã hoạt động hiệu quả trong bốn thế kỷ qua nhưng khi đối mặt với tính phức tạp, tốc độ...

Đời sống tâm linh

Thiền sư ni Đại Hằng

NIỀM TIN VÀO CHỦ NHÂN KHÔNG LÀ CHÌA KHÓA

🍀Trên mọi thứ, bạn phải tin rằng bạn có Phật tánh, năng lực trong chính bạn cho phép bạn thành Phật. Rồi thì, như người...

NHỮNG YẾU TỐ LÀM NÊN SỰ CƯỜNG THỊNH CỦA ĐỜI TRẦN

—–💦🍁🍁—– “Những tính cách tạo nên số phận”, câu nói của Herodote thời Hy Lạp đã được nhắc đến...

HƯƠNG GIỚI HẠNH

Thuở xưa, sau khi thành đạo tại vương quốc La-duyệt-kỳ, trên bước đường hoằng hóa, đức Phật dần dần tiến về kinh...