“Không gì khiến người phụ nữ xinh đẹp hơn là niềm tin rằng nàng xinh đẹp” – Sophia Loren.

Bài viết mới

THÔNG THÁI LÀ GÌ?

Hồi còn là sinh viên, tôi dành phần lớn những kỳ nghỉ hè để đi đạo và cắm trại trên những vùng cao của xứ Scotland. Tôi...

SỢ HÃI, CĂNG THẲNG VÀ LO ÂU: TÔI ĐÃ TỪNG RẤT LO SỢ

“Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ hãi,” – Ngài Tổng Giám Mục giải thích. – “Sợ hãi và lo lắng là những cơ chế...

TIẾNG CHUÔNG LÀ TIẾNG PHẬT

Vào chiều thu trong cái se gió mới, ánh chiều vàng đìu hiu hắt vào khe cửa. Tôi cùng bạn bè đàm đạo về Đạo và Đời. Mọi...

THAY ĐỔI CÁCH NHÌN CHỨ KHÔNG THAY ĐỔI NGƯỜI KHÁC

“Nếu bạn giúp đỡ người khác bằng cả tấm lòng thì nhất định bạn cũng sẽ được người khác giúp đỡ lại. Đây...

MỐI LIÊN QUAN GIỮA NGƯỜI CỘNG SỰ VÀ TIỀN

– Bây giờ ông sẽ giải thích cho cháu nghe mối liên kết giữa người cộng sự và tiền. Sau khi thấy tâm trạng của tôi đã...

GIAO TIẾP TỪ ÁI

Như một người mẹ bảo vệ con cho dù có nguy hại đến bản thân. Cũng như vậy, hãy trau dồi trái tim vô hạn với tất cả...

Đời sống xã hội

THÔNG THÁI LÀ GÌ?

Hồi còn là sinh viên, tôi dành phần lớn những kỳ nghỉ hè để đi đạo và cắm trại trên những vùng cao của xứ Scotland. Tôi...

THAY ĐỔI CÁCH NHÌN CHỨ KHÔNG THAY ĐỔI NGƯỜI KHÁC

“Nếu bạn giúp đỡ người khác bằng cả tấm lòng thì nhất định bạn cũng sẽ được người khác giúp đỡ lại. Đây...

MỐI LIÊN QUAN GIỮA NGƯỜI CỘNG SỰ VÀ TIỀN

– Bây giờ ông sẽ giải thích cho cháu nghe mối liên kết giữa người cộng sự và tiền. Sau khi thấy tâm trạng của tôi đã...

Đời sống tâm linh

SỢ HÃI, CĂNG THẲNG VÀ LO ÂU: TÔI ĐÃ TỪNG RẤT LO SỢ

“Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ hãi,” – Ngài Tổng Giám Mục giải thích. – “Sợ hãi và lo lắng là những cơ chế...

TIẾNG CHUÔNG LÀ TIẾNG PHẬT

Vào chiều thu trong cái se gió mới, ánh chiều vàng đìu hiu hắt vào khe cửa. Tôi cùng bạn bè đàm đạo về Đạo và Đời. Mọi...

MƯỜI ĐỨC HẠNH CỦA CHÁNH PHÁP

(1) Sự kiện rằng giữa loài người, Thập Thiện, Sáu Ba La Mật, Tánh Không, tác nhân của sự thức tỉnh, Bốn Chân Lý Cao Cả,...