“Khao khát là chìa khóa của động lực, nhưng chính lòng quyết tâm và cam kết không ngừng đeo đuổi mục tiêu cam kết hướng tới sự xuất sắc – mới giúp bạn đạt được thành công mà bạn tìm kiếm.” _Mario Andretti

Bài viết mới

BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN

Tuân giữ quy luật đạo đức, có một cách sống đúng đắn, có nghĩa là cố gắng không làm điều tiêu cực và hành động theo...

BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG

Chúng ta nên sống với một mục đích cao thượng dựa trên ý chí. Với từ “mục đích”, tôi muốn nói lên điều gì? Một mục...

NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA

THUẬT SỐNG TRONG HẠNH PHÚC —🌼🌸🌼— TRONG LẦN GẶP GỠ ĐẦU TIÊN VỚI ANH TA, một người trung niên ăn mặc lịch sự...

“THỰC TẾ HÓA” TINH THẦN VỊ THA

CÁCH SỐNG – TỪ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG TRỞ NÊN PHI THƯỜNG —🍂🍂🍂— Triết lý kinh doanh của Kyocera là “Mang lại lợi...

LÒNG TỰ TRỌNG VÀ CÁI TÔI

Có hai hình thức tôn trọng. Hình thức đầu tiên là bạn được tôn trọng bởi địa vị, danh tiếng hay tiền bạc của bản...

ĐỪNG SỐNG QUÁ HIỀN LÀNH

Khi còn nhỏ, bạn có thường được khen là hiền lành? Bạn có phải là đứa trẻ không bao giờ cãi lời cha mẹ hoặc thầy cô,...

Đời sống xã hội

BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG

Chúng ta nên sống với một mục đích cao thượng dựa trên ý chí. Với từ “mục đích”, tôi muốn nói lên điều gì? Một mục...

“THỰC TẾ HÓA” TINH THẦN VỊ THA

CÁCH SỐNG – TỪ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG TRỞ NÊN PHI THƯỜNG —🍂🍂🍂— Triết lý kinh doanh của Kyocera là “Mang lại lợi...

ĐỪNG SỐNG QUÁ HIỀN LÀNH

Khi còn nhỏ, bạn có thường được khen là hiền lành? Bạn có phải là đứa trẻ không bao giờ cãi lời cha mẹ hoặc thầy cô,...

Đời sống tâm linh

BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN

Tuân giữ quy luật đạo đức, có một cách sống đúng đắn, có nghĩa là cố gắng không làm điều tiêu cực và hành động theo...

NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA

THUẬT SỐNG TRONG HẠNH PHÚC —🌼🌸🌼— TRONG LẦN GẶP GỠ ĐẦU TIÊN VỚI ANH TA, một người trung niên ăn mặc lịch sự...

LÒNG TỰ TRỌNG VÀ CÁI TÔI

Có hai hình thức tôn trọng. Hình thức đầu tiên là bạn được tôn trọng bởi địa vị, danh tiếng hay tiền bạc của bản...