“Hành động nào càng không thể tha thứ được, chúng ta lại càng phải tha thứ. Người nào càng đáng ghét, chúng ta lại càng phải tìm cách để yêu thương họ.” _Helen Preiean

Bài viết mới

SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI

Kim Trọng vừa thề non hẹn biển xong với Thúy Kiều thì được tin cha mất, phải về quê quán để chịu tang cha. Nửa năm sau,...

THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY

Tình cảnh của những đứa con trái đất chúng ta mới kỳ lạ làm sao! Mỗi chúng ta đến đây như một chuyến viếng thăm ngắn...

ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN

Với những người đang buồn bã, tâm trạng chán nản, tôi thường khuyên họ rằng: “Hãy thử hòa mình vào giữa thiên nhiên...

CHẤP NHẬN MỘT QUAN ĐIỂM MỚI

Thực tế, không khó để nhìn vượt thoát ra khỏi những chướng ngại của các nguyên nhân của cảm xúc. Hãy cố nhìn xem cái gì...

KHI CÁI VỀ SAU LÀ CÁI HIỆN TẠI

Ngoài việc vừa giúp bọn nhóc của chúng ta đến nơi tập bóng trong khi các thành viên còn lại của đội vẫn đang ở trên sân...

GIÁO HUẤN CHỈ THẲNG CHO BÀ LÃO

Khi hóa thân, Đạo sư Padmasambhava, được vua Trisong Deutsen mời và ngụ tại Samye Vinh Quang ở Núi Đỏ, Phu nhân của Ton, một...

Đời sống xã hội

THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY

Tình cảnh của những đứa con trái đất chúng ta mới kỳ lạ làm sao! Mỗi chúng ta đến đây như một chuyến viếng thăm ngắn...

ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN

Với những người đang buồn bã, tâm trạng chán nản, tôi thường khuyên họ rằng: “Hãy thử hòa mình vào giữa thiên nhiên...

KHI CÁI VỀ SAU LÀ CÁI HIỆN TẠI

Ngoài việc vừa giúp bọn nhóc của chúng ta đến nơi tập bóng trong khi các thành viên còn lại của đội vẫn đang ở trên sân...

Đời sống tâm linh

SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI

Kim Trọng vừa thề non hẹn biển xong với Thúy Kiều thì được tin cha mất, phải về quê quán để chịu tang cha. Nửa năm sau,...

CHẤP NHẬN MỘT QUAN ĐIỂM MỚI

Thực tế, không khó để nhìn vượt thoát ra khỏi những chướng ngại của các nguyên nhân của cảm xúc. Hãy cố nhìn xem cái gì...

GIÁO HUẤN CHỈ THẲNG CHO BÀ LÃO

Khi hóa thân, Đạo sư Padmasambhava, được vua Trisong Deutsen mời và ngụ tại Samye Vinh Quang ở Núi Đỏ, Phu nhân của Ton, một...