Bài viết mới nhất

THÔNG ĐIỆP TỪ VƯỜN CÂY THÍCH

22/01/2021 view 9

Nghịch cảnh là cơ hội kiểm nghiệm bản thân. Không có nghịch cảnh, người ta khó có thể biết mình là người như thế nào. - Henry Fielding Tôi biết ông là một người thông thái, nên việc ông sẵn sàng chào đón nếu tôi tới New England như ông nói thì quả thực là điều tôi không ngờ tới. Nhiều năm trước, tôi từng tham dự các buổi thuyết…

Video

BBC Phim Tài liệu Về Cuộc Đời Đức Phật

Tác giả nổi bật

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1769 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1005 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 957 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 937 lượt xem/bài

THÔNG ĐIỆP TỪ VƯỜN CÂY THÍCH

22/01/2021 view 9

Nghịch cảnh là cơ hội kiểm nghiệm bản thân. Không có nghịch cảnh, người ta khó có thể biết mình là người như thế nào. - Henry Fielding Tôi biết ông là một người thông thái, nên việc ông sẵn sàng chào đón nếu tôi tới New England như ông nói thì quả thực là điều tôi không ngờ tới. Nhiều năm trước, tôi từng tham dự các buổi thuyết…

SỬ DỤNG NHỮNG TƯ TƯỞNG VÀ XÚC CẢM

22/01/2021 view 15

Sử dụng những tư tưởng Khi bạn bắt đầu bận rộn về những tư tưởng tốt xấu khác nhau sanh khởi, hãy nhận biết tư tưởng và duy trì tính tự nhiên không tạo dựng trong bất cứ cái gì sanh khởi. Điều này không có nghĩa bạn cần tập trung trong một cố gắng không nghĩ trong khi dùng sự tỉnh thức vốn có như phương thuốc đối trị.…

Tác giả nổi bật

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1769 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1005 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 957 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 937 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 924 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 901 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 874 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 819 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 777 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 3 bài TB: 759 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 755 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 749 lượt xem/bài