“Mục tiêu của năm mới không phải là chúng ta cần có một năm mới. Cái chính là ta phải có một tâm hồn mới.” _G. K. Chesterton

Bài viết mới

HÔM NAY BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?

Hạnh phúc của mỗi người do chính tâm họ quyết định Abraham Lincoin Để hiểu tâm hoạt động như thế nào và nhận ra rằng...

HẠNH PHÚC THỰC SỰ LÀ GÌ?

Từ khi sinh ra, con người đã mang trong mình những cảm xúc, khả năng suy nghĩ, tư duy; đã biết ước mơ và luôn mong muốn biến...

KHÁT KHAO LẼ SỐNG

Việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống ở con người là một động lực cơ bản chứ không phải là một động lực “duy lý thứ...

QUY LUẬT NHÂN QUẢ – GIEO HẠT

Bạn hãy tự đặt cho mình một câu hỏi, và thử tự tìm câu trả lời trong chính trường hợp bản thân mình: “Phụng sự khi...

HÃY NÓI VỚI TẤT CẢ CẢM HỨNG HÃY CHIA SẺ NGỌN LỬA CỦA TRÁI TIM

“Tôi sẽ truyền cảm hứng cho mọi người để làm những việc mà tôi tin tưởng”. – Michael Jordan “Nếu bạn chỉ cho mọi...

TÍNH SÁNG TẠO-THIỆN TÂM

Nghiệp như vậy không có tính cách định mệnh hay tiền định. Nghiệp là khả năng của chúng ta có thể định đoạt cách thức...

Đời sống xã hội

HẠNH PHÚC THỰC SỰ LÀ GÌ?

Từ khi sinh ra, con người đã mang trong mình những cảm xúc, khả năng suy nghĩ, tư duy; đã biết ước mơ và luôn mong muốn biến...

QUY LUẬT NHÂN QUẢ – GIEO HẠT

Bạn hãy tự đặt cho mình một câu hỏi, và thử tự tìm câu trả lời trong chính trường hợp bản thân mình: “Phụng sự khi...

HÃY NÓI VỚI TẤT CẢ CẢM HỨNG HÃY CHIA SẺ NGỌN LỬA CỦA TRÁI TIM

“Tôi sẽ truyền cảm hứng cho mọi người để làm những việc mà tôi tin tưởng”. – Michael Jordan “Nếu bạn chỉ cho mọi...

Đời sống tâm linh

HÔM NAY BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?

Hạnh phúc của mỗi người do chính tâm họ quyết định Abraham Lincoin Để hiểu tâm hoạt động như thế nào và nhận ra rằng...

KHÁT KHAO LẼ SỐNG

Việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống ở con người là một động lực cơ bản chứ không phải là một động lực “duy lý thứ...

TÍNH SÁNG TẠO-THIỆN TÂM

Nghiệp như vậy không có tính cách định mệnh hay tiền định. Nghiệp là khả năng của chúng ta có thể định đoạt cách thức...