Bài viết mới nhất

KHÁM PHÁ TÁNH THIỆN TRONG BẠN

20/09/2021 view 31

Khám phá cái tốt đích thực đến từ sự thông hiểu những kinh nghiệm rất đơn giản. Chúng ta không nói mình cảm thấy tốt đẹp bao nhiêu khi làm ra một triệu đô la hay tốt nghiệp đại học hay mua được một căn nhà mới, mà chúng ta đang nói cái tốt đẹp căn bản, cái thiện tâm lòng tốt của người đang sống đây - nó không…

Video

BBC Phim Tài liệu Về Cuộc Đời Đức Phật

Tác giả nổi bật

Xem tất cả

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1634 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1608 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1491 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 1475 lượt xem/bài

KHÁM PHÁ TÁNH THIỆN TRONG BẠN

20/09/2021 view 31

Khám phá cái tốt đích thực đến từ sự thông hiểu những kinh nghiệm rất đơn giản. Chúng ta không nói mình cảm thấy tốt đẹp bao nhiêu khi làm ra một triệu đô la hay tốt nghiệp đại học hay mua được một căn nhà mới, mà chúng ta đang nói cái tốt đẹp căn bản, cái thiện tâm lòng tốt của người đang sống đây - nó không…

NGẮM TRĂNG ĐỂ THẤY MÌNH

20/09/2021 view 37

Một trong những đặc điểm của Thế Tôn khi thuyết pháp là thường dùng hình ảnh để ví dụ minh họa cho ý tưởng của mình, giúp người nghe dễ liên hệ và cảm nhận. Thời Thế Tôn, khi mà nhân loại chưa bị ô nhiễm ánh sáng như hiện nay, thưởng trăng là một thú thanh cao. Ngắm trăng mà mỗi người nhận ra nhiều lẽ, nhất là thấy…

Tác giả nổi bật

Xem tất cả

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1634 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1608 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1491 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 1475 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1404 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 1358 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1277 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1275 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1259 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1184 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 1159 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 1158 lượt xem/bài