MATTHIEU RICARD

LÀM CHỦ CÁC SUY NGHĨ VÀ CẢM XÚC

Người ta thường nghe nói rằng đạo Phật nói chung và thiền nói riêng nhằm mục đích là xóa sổ các cảm xúc. Tất cả đều...

LÀM DỊU CƠN ĐAU THỂ XÁC

Đau đớn thể xác là một kinh nghiệm mà ai cũng gặp phải trong cuộc đời. Ấy vậy mà mỗi người phản ứng với nó lại rất...

SỰ VÔ THƯỜNG GIỮA LÒNG THỰC TẠI

Sự vô thường của các hiện tượng không những là một đề tài thiền quán để khuyến khích chúng ta sử dụng cho thật tốt...

TA CÓ THOÁT KHỎI NHỮNG CẢM XÚC TIÊU CỰC ĐƯỢC KHÔNG?

MATTHIEU: Nếu có thể thoát khỏi gông cùm của những cảm xúc gây hủy hoại cho ta thì đó là vì chúng xa lạ với bản tâm ta. Theo...

VAI TRÒ CỦA CẢM XÚC

MATTHIEU: Các chuyên gia về tiến hóa cho rằng cảm xúc hữu ích đối với việc sống còn và quản lý các sự kiện lớn trong đời...

DẠY SỰ ĐƠN SƠ CHO TRẺ

MATTHIEU: Ta cần bắt đầu tập sự đơn sơ từ trẻ con. Cần biết lẽ phải để không tập cho chúng trở nên mê tiêu thụ. Trong...

LÀM DỊU CƠN ĐAU THỂ XÁC

Đau đớn thể xác là một kinh nghiệm mà ai cũng gặp phải trong cuộc đời. Ấy vậy mà mỗi người phản ứng với nó lại rất...

THIỀN VỀ TÌNH YÊU THƯƠNG THA NHÂN

Ở những mức độ khác nhau, ai trong chúng ta cũng đều có kinh nghiệm về tình thương yêu tha nhân, về lòng nhân từ rộng lớn...

BƯỚC NHẢY DÀI TỚI TỰ DO (PHẦN 2)

Tự do với quá khứ. tự do với tương lai Một hôm, một người Tây Tạng đến gặp một nhà thông thái cao tuổi mà tôi đã từng...