ALEXANDRE JOLLIEN

DẠY SỰ ĐƠN SƠ CHO TRẺ

MATTHIEU: Ta cần bắt đầu tập sự đơn sơ từ trẻ con. Cần biết lẽ phải để không tập cho chúng trở nên mê tiêu thụ. Trong...

ĐIỀU TRUYỀN CẢM HỨNG CHO CHÚNG TÔI

MATTHIEU: Trên đường, ta có thể tìm sự giúp đỡ từ một thiện hữu, một vị thầy, một người hiểu và làm chủ được tâm...

CON ĐƯỜNG VÀ ĐÍCH ĐẾN

MATTHIEU: Tôi nhớ là đã gặp, ở Canada, một nhóm thanh niên vừa ra trường. Suốt sáu tháng họ đã gặp các chuyên gia tư vấn...

VỊ THA – THẤU CẢM – TỪ BI

? Đối thoại giữa triết gia, bác sỹ và nhà sư về lòng vị tha, thấu cảm và từ bi? Christophe André là một bác sỹ tâm thần,...

DÁM IM LẶNG

MATTHIEU: Trong thiền, khoảnh khắc từ khi các ý nghĩ đi qua ngừng đến khi các ý nghĩ tiếp theo sinh khởi, có một khoảng vắng...

CHÍNH XÁC THÌ NGHE MÀ KHÔNG PHÁN XÉT NGHĨA LÀ SAO?

MATTHIEU: Điều cơ bản là không đánh giá người khác như một cá nhân. Điều đó không ngăn chúng ta đánh giá cái họ nói hay làm...

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA LẮNG NGHE THẬT SỰ

CHRISTOPHE: Lắng nghe là một phương pháp khiêm tốn, trong đó ta để người khác lên trước mình. Những người quá ái kỷ không...

CÓ CHỨNG NGHIỆN CẢM XÚC ĐAU ĐỚN HAY KHÔNG?

ALEXANDRE: Trong tâm hồn người có một thứ mà tôi thấy cuốn hút mà cũng sợ hãi, đó là khả năng tự làm hại mình. Cảm giác...

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC TÂM TRẠNG

Trong đạo Phật, ta nói về những ý nghĩ gần như ta không nhận thấy được, xuất hiện liên tục ở phía sau ý thức ta, như...