Đời sống tâm linh

TỐT HƠN, TỪ BI HƠN, NHÂN ĐỨC HƠN VÀ HẠNH PHÚC HƠN

Qua sự phát triển một thái độ sẵn sàng chịu trách nhiệm đối với mọi người, chúng ta có thể tạo ra được một thế...

PHÁT KHỞI TÂM VỊ THA CỦA BỒ TÁT

Tôi sẽ giảng giải về sự tu tập rèn luyện tâm vị tha của Bồ Tát. Trong ý nghĩa giảng giải này, chúng ta đang bước vào...

MỞ LÒNG ĐỂ ĐÓN NHẬN

Một ngày kia, chúng ta sẽ phải đối mặt với nỗi sợ hãi ghê gớm nhất, cái chết. Không ai có thể tránh khỏi. Chúng ta sợ...

HẠNH PHÚC LÀ XẢ LY

“Bạn không nên ích kỷ mà cần rộng mở trái tim và tấm lòng hướng tới mọi người” Pháp hội quán đỉnh Đức Phật A Di...

THIỀN VỀ BẢN CHẤT CỦA TÂM THỨC

Các suy nghĩ khởi lên từ thức thanh tịnh và lại biến vào đó, hệt như những cơn sóng nổi lên từ đại dương để rồi lại...

VÌ SAO NÊN HIẾU KÍNH VỚI TỔ TIÊN, ÔNG BÀ?

Hãy gạt bỏ hết những trách nhiệm, nghĩa vụ, hay sợ tiếng đời thị phi, mai mỉa. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn thấy một góc...

THIỀN ĐỊNH – KHAI THÔNG SỨC MẠNH CỦA TÂM THỨC

Thiền định là một phép luyện tập thật cần thiết giúp phát huy tối đa các phẩm tính tinh thần như tình thương yêu, lòng từ...

CUỘC SỐNG TRÀN ĐẦY ÂN SỦNG – SỰ THỰC VỀ GIÁC NGỘ

Thời gian trôi qua, tôi có cảm giác rằng nhận thức mà mình vừa trải nghiệm vẫn chưa hoàn chỉnh — tôi có thể gọi ra những...

GẦN, QUÁ GẦN

1. Khi hỏi một họa sĩ anh đang vẽ cái gì, anh sẽ trả lời: “Tôi vẽ cảnh vật như là tôi thấy, như là nó phát lộ với tôi....