Đời sống tâm linh

HÔM NAY BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?

Hạnh phúc của mỗi người do chính tâm họ quyết định Abraham Lincoin Để hiểu tâm hoạt động như thế nào và nhận ra rằng...

KHÁT KHAO LẼ SỐNG

Việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống ở con người là một động lực cơ bản chứ không phải là một động lực “duy lý thứ...

TÍNH SÁNG TẠO-THIỆN TÂM

Nghiệp như vậy không có tính cách định mệnh hay tiền định. Nghiệp là khả năng của chúng ta có thể định đoạt cách thức...

BÌNH GIẢNG LỜI NGUYỆN CỦA TÁNH GIÁC PHỔ HIỀN NHƯ LAI

Hô! Tất cả mọi sự – hiện tướng và hiện hữu, sanh tử và niết bàn – tuy cùng một Nền Tảng duy nhất, nhưng có hai con...

SỰ TỬ TẾ DÀNH CHO NGƯỜI KHÔNG QUEN BIẾT

Khác biệt có thể là nguồn gốc của sự sợ hãi, thành kiến, và sự ghét bỏ. Khi chúng ta có thành kiến với sự khác biệt,...

NỖ LỰC HAY ÂN PHÚC

Người ta thường hỏi tôi liệu tiến trình thức tỉnh có bao nhiêu phần là nhờ ân phúc, và bao nhiêu phần do siêng năng hay nỗ...

NIỀM TIN ĐỂ NGHI NGỜ

Để niềm tin trở nên sâu sắc trong kinh nghiệm thực của chúng ta, nó cũng phải đủ rộng mở để bao trùm điều mà học giả,...

THIỀN CHÍNH LÀ CÁCH THỂ HIỆN CHÍNH BẠN MỘT CÁCH TRỌN VẸN

Thật là lầm lớn khi bạn nghĩ rằng cách tốt nhất để thể hiện chính mình là làm bất cứ gì bạn muốn, thực hiện những...

KHÔNG BUÔNG LUNG

1. Đã phát tâm Bồ đề kiên cố Bồ tát nên nỗ lực cần tu Siêng năng mỏi nhọc không từ Luật nghi thề chẳng bao giờ trái...