NGUYỄN THẾ ĐĂNG

NIỀM VUI PHỤNG SỰ

1. Khi làm một việc lợi ích nhỏ nào cho ai, chúng ta thấy vui. Thoạt đầu, người bình thường cảm thấy vui vì mình đã làm...

NHÂN QUẢ ĐỒNG THỜI

Nhân quả đồng thời được nói một cách cô động trong kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm… và rãi rác trong kinh điển Đại thừa....

NHỮNG YẾU TỐ LÀM NÊN SỰ CƯỜNG THỊNH CỦA ĐỜI TRẦN

—–💦🍁🍁—– “Những tính cách tạo nên số phận”, câu nói của Herodote thời Hy Lạp đã được nhắc đến...

KHÔNG LÀM HẠI

Không làm hại là một cột trụ chính yếu của đạo Phật. Đến độ nếu sự không làm hại biến mất trong thế giới này thì...

TỰ DO, BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC

Đạo Phật thường được gọi là viên ngọc như ý vì nó đáp ứng cho nhu cầu, đòi hỏi, ước muốn của con người, dù thấp...

SỰ HÀI HÒA GIỮA CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI

Mục đích của mỗi người và cả loài người là phát triển lên tầng tâm linh. Phát triển lên tầng tâm linh, con...

THỰC TẠI CỦA ĐỜI SỐNG

Con người khổ đau vì không biết và không thể sống đời sống chân thực (real life). Đời sống chân thực trong bài này...

MỘT NGHÌN NĂM MỞ NƯỚC

Lịch sử là thời gian của con người. Nó không chỉ là những con số. Lịch sử mang nơi nó những ước nguyện, những ý chí hành...

XUÂN MÃI XUÂN

Các pháp từ xưa nay Tướng thường tự tịch diệt Xuân đến trăm hoa khai Hoàng oanh cành liễu hót. Đây là một bài thơ xuân....