NGUYỄN THẾ ĐĂNG

MÙA XUÂN HOA NGHIÊM

Thế giới chúng ta đang sống đây luôn luôn có Phật, có thân Phật: Như trong hội này thấy Phật ngồi Tất cả vi trần đều...

VÀI SUY NGHĨ VỀ MỘT NỀN VĂN HÓA PHẬT TÍNH

Trong quan niệm của truyền thống Đại thừa, Phật tính là cái đầu tiên và cũng là cái cuối cùng của con đường đạo Phật....

TƯ TƯỞNG PHỤNG SỰ CỦA ĐẠO PHẬT TRONG TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

Phụng sự, đó là  sự sống của Phật giáo Đại thừa. Một câu trong kinh Hoa Nghiêm cô đọng tư tưởng này: “ Phụng...

ĐÓNG CỬA NHỮNG NẺO ĐƯỜNG XẤU ÁC

Theo Joseph Campbell, trong cuốn Người hùng mang ngàn gương mặt, nxb Nhã Nam, Thiên Nga dịch (The hero with a thousand Faces, 1949), loài...

CON ĐƯỜNG BỒ TÁT VÀ XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

Phật (lý tưởng đạt đến của Bồ tát), bậc thành tựu tất cả mọi khả năng có thể có của một con người, được gọi là...

VÌ SAO NHIỀU DOANH NHÂN VÀ CEO ẤN ĐỘ THÀNH CÔNG Ở MỸ?

Chuyên môn tốt, không lập dị và phong cách lãnh đạo ôn hòa được coi là chìa khóa thành công của nhiều doanh nhân gốc Ấn....

Ý NGHĨA CỦA TRUNG ĐẠO

Con đường Bồ-tát là con đường của hai sự tích tập: tích tập công đức và tích tập trí huệ. Tích tập công đức là việc...

GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI

Giáo dục Phật giáo – cũng chính là Phật giáo – đã có mặt ở Việt Nam từ ngày chúng ta chưa lập quốc. Sự dạy và...

ĐẠO ĐỨC LÀ NỀN TẢNG CHO MỘT XÃ HỘI THỊNH VƯỢNG

Ý thức đạo đức và ý chí đạo đức là một tài sản khó thấy, một sức mạnh bên trong của một dân tộc, vì nó...