Tác giả: MICHAEL TALBOT

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

THIÊN ĐƯỜNG LÀ MỘT TOÀN ẢNH

16/04/2019 view 1139

Những tình cảm và ước muốn sâu xa nhất của chúng ta chính là nguyên nhân tạo ra hình dạng mà chúng ta có được trong chiều kích của kiếp sau, điều này được chứng tỏ trong trải nghiệm của nhiều người khác đã qua trải nghiệm cận tử. Những người vốn bị giam hãm trong chiếc xe…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 2269 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2243 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2088 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1960 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1773 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 1731 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1703 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1496 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1468 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1456 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 1380 lượt xem/bài

MICHAEL TALBOT 3 bài TB: 1356 lượt xem/bài