KIÊN TRÌ

DANH NGÔN

 Nghị lực và kiên trì chinh phục mọi sự.
_Benjamin Franklin

 Một dòng sông cắt qua đá, không phải nhờ sức mạnh của nó, mà nhờ sự kiên trì của nó.
_Jim Watkins

 Chúng ta được tạo ra để kiên trì … nhờ đó chúng ta tìm thấy mình là ai.
_Tobias Wolff

 Hiểu biết cây cối, tôi hiểu nghĩa của kham nhẫn. Hiểu biết cỏ, tôi có thể đánh giá cao sự kiên trì.
_Hal Borland

 May mắn thay, kiên trì là một thay thế lớn lao cho tài năng.
_Steve Martin

 Tham vọng là con đường đến thành công, kiên trì là chiếc xe đưa chúng ta đến đó.
_William Eardley IV

 Chớ bao giờ bỏ cuộc vì đó chính là nơi chốn và thời gian mà xu thế sẽ xoay chuyển.
_Harriet Stowe

 Nghệ thuật của tình thương hầu hết là nghệ thuật của sự kiên trì.
_Albert Ellis

 Kiên trì nằm trong tính cách con người như các bon ở trong thép.
_Napoleon Hill

Bài viết này đã đóng bình luận.


Bài viết khác của tác giả

  1. THẤU CẢM (Empathy)
  2. HỢP TÁC
  3. NIỀM VUI TRONG CÔNG VIỆC

Bài viết mới

  1. LÀM HÒA VỚI MÚI QUÝT
  2. VÔ THƯỜNG, Ở ĐÂY VÀ BÂY GIỜ
  3. BIẾT VUI ĐÙA VÀ HÀI HƯỚC – BÍ QUYẾT CỦA THÀNH CÔNG