Tác giả: DANH NGÔN

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

HÒA HỢP

07/04/2021 view 8

? Bằng hòa hợp những sự việc nhỏ trở nên lớn. Bằng bất hòa những sự việc lớn nhất trở nên không có gì. _Roger Williams ? Chẳng là một sự bất hòa thiêng liêng còn tốt hơn một sự hòa hợp giả tạo, phàm tục. _Thomas Adams ? Hòa hợp, đoàn kết, và giúp đỡ lẫn nhau là biện pháp quan trọng nhất khiến các chủng loài sinh vật tồn tại. _Christian…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1980 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1198 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 1168 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1117 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1108 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1103 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1059 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 1048 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1035 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 931 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 885 lượt xem/bài

FUKUZAWA YUKICHI 1 bài TB: 880 lượt xem/bài