Tác giả: DANH NGÔN

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG NÓI VỀ SỰ MAY MẮN

27/08/2021 view 225

May mắn không phải là do tình cờ 🍀Sự kiên trì tạo nên 95% thành công. -Woody Allen 🍀Điều kiện ư? Điều kiện là gì? Điều kiện chính là bản thân ta. - Napoleon Bonaparte 🍀Con người thường hay đổ thừa cho hoàn cảnh. Tôi không tin vào hoàn cảnh. Những người thành công trên thế giới này là những người biết đứng dậy và tìm kiếm những 'hoàn cảnh'…

HÒA HỢP

07/04/2021 509

Danh sách tác giả

Xem tất cả

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 1997 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1957 lượt xem/bài

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 1895 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1788 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1601 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 1557 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1517 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1420 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1376 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1348 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 1294 lượt xem/bài

MICHAEL TALBOT 3 bài TB: 1247 lượt xem/bài