TỰ HOÀN THIỆN

DANH NGÔN

 

 Đời sống là một sự tự hoàn thiện liên tục.
_Thomas Dean

 Những cách cũ sẽ không thể mở những cánh cửa mới.
_Dodinsky

 Luôn luôn có chỗ cho sự cải thiện.
_Joey Logano

 Tin vào điều gì, mà không sống nó, là không lương thiện.
_M.Gandhi

Không có thang máy đến thành công. Bạn phải đi những bậc thang.
_Jim Rohn

Những người không thể thay đổi tâm mình thì không thể thay đổi được cái gì cả.
_G. B. Shaw

 Chúng ta hãy tự cải thiện chúng ta, vì chúng ta không thể tĩnh đọng; người ta hoặc là tiến bộ hoặc thụt lùi.
_Mme Du Deffand

 Khi bạn nghĩ mọi sự là lỗi lầm của ai đó, bạn sẽ khổ đau nhiều. Khi bạn biết rằng mọi sự chỉ là phát sanh từ chính bạn, bạn sẽ học được an vui.
_Dalai Lama

 Sự tự hoàn thiện tỷ lệ nghịch với khổ đau. Bạn càng hoàn thiện, bạn càng ít khổ đau.
_Tư tưởng Phật giáo

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. SRI NISARGADATTE MAHARAJ
  2. CHÁNH TƯ DUY – ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN
  3. TỰ HOÀN THIỆN

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH