GS. TRỊNH XUÂN THUẬN

BÀN VỀ RÔ BỐT

Bộ não có vận hành như một máy tính không? Liệu một máy tính có một trí thông minh nhân tạo có nhận thức cuộc đời như...

HÀNH ĐỘNG SINH RA TA – CÁI VÔ HẠN TRONG LÒNG BÀN TAY

CSAV – Bài viết dưới đây trích từ tác phẩm Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn Tay, Từ Big Bang Đến Giác Ngộ, ghi nhận lại những trao...

SỰ VÔ THƯỜNG GIỮA LÒNG THỰC TẠI

Sự vô thường của các hiện tượng không những là một đề tài thiền quán để khuyến khích chúng ta sử dụng cho thật tốt...

TÍNH KHÔNG THỂ CHIA CẮT CỦA VŨ TRỤ

Thực tại không phải là cục bộ mà là toàn bộ. Không còn có “ở đây” hoặc “ở kia” nữa. Tất cả đều liên hệ với...