Tác giả: SRI NISARGADATTE MAHARAJ

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

TA HIỆN HỮU

15/08/2020 view 288

Trích: Yếu Chỉ Giáo Pháp Tác giả: Nisargadatta Maharaj Người dịch: Vũ Toàn Nhà xuất bản Phương Đông, 2010 Ảnh: internet ✨✨✨ ✨ 141. ‘Turiya’ hay ‘Ta hiện hữu’ luôn luôn được mô tả là trạng thái nhân chứng, chứng kiến tất cả những gì xảy ra trong các trạng thái thức, chiêm bao và ngủ. Còn ‘Turiyatita’ siêu vượt cả ‘Turiya’.✨ Nhận xét thêm về ‘Turiya’ Đạo sư mô tả…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1980 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1198 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 1168 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1117 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1108 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1103 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1059 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 1048 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1035 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 931 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 885 lượt xem/bài

FUKUZAWA YUKICHI 1 bài TB: 880 lượt xem/bài