TỰ HOÀN THIỆN

DANH NGÔN

? Hãy trở nên thích thú mãnh liệt với sự tự cải thiện mình thường trực và không dứt.
 –  Anthony J.D’angelo

? Hãy nhớ, giây phút bạn chấp nhận toàn bộ trách nhiệm về mọi thứ trong đời bạn là giây phút bạn tuyên bố quyền lực để thay đổi mọi thứ trong đời bạn.
 – Hal Elrod

? Người không thể thay đổi tâm họ thì không thể thay đổi cái gì cả.
– Bernard Shaw

? Đau khổ không biểu hiện trong đời chúng ta mà không có lý do. Nó là dấu hiệu có cái gì trong đời sống chúng ta cần thay đổi.

? Một khi bạn chấp nhận sự kiện rằng bạn không hoàn hảo, bây giờ bạn phát triển sự tự tin nào đó.
 – Rosalynn Carter

? Sống là điều hiếm có nhất trong thế giới. Hầu hết người ta chỉ hiện hữu, thế thôi.
 – Oscar Wilde

? Chớ bao giờ bỏ qua một cơ hội để tự hoàn thiện.
 – Sir William Jones

? Cái gì là sự tốt đẹp của đời sống nếu bạn không cố gắng với một ít việc?
 – Charles M.Schulz

? Hiện hữu là thay đổi, thay đổi là trưởng thành, trưởng thành là đang sáng tạo chính mình một cách không ngừng.
 – Henri Bergson

? Một khi chúng ta chấp nhận những giới hạn của chúng ta, chúng ta vượt qua khỏi chúng.
 – Albert Einstein

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. NỀN TẢNG, CON ĐƯỜNG VÀ QUẢ

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH