TỰ LỪA DỐI

DANH NGÔN

? Khi tôi tìm kiếm chân lý… thì chỉ sự cố chấp trong sự tự đánh lừa mình và vô minh là những cái gây tai hại.
_Marcus Aurelius

? Tự đánh lừa mình có thể dẫn đến tự hủy hoại.
_Aesop

? Xã hội Tây phương chúng ta đang khoe những bắp thịt kỹ thuật trong những cách đe dọa hơn bao giờ, nhưng kinh nghiệm sợ hãi, lo âu và thậm chí tuyệt vọng đã tăng theo tỷ lệ tương đương. Thật vậy, cái nghịch lý là những người khổng lồ đầy thần lực thì cảm thấy không có thần lực như một đứa bé mới sanh.
_Henri Nouwen

? Trong mọi hình thức lừa dối thì tự lừa dối mình là cái chết người nhất, và trong tất cả những người bị đánh lừa thì tự lừa mình là ít bị khám phá nhất.
_Aiden Wilson Tozer

? Sự lừa dối lớn lao nhất mà con người chịu đựng là từ những ý kiến riêng của họ.
_Leonardo Da Vinci

? Tự yêu mình và tự lừa dối là những cơ chế còn sống sót mà không có chúng nhiều người trong chúng ta chỉ còn biết nhảy khỏi một cây cầu.
_Todd Solondz

? Trên hết, chớ nói dối với chính mình. Người nói dối với chính mình và nghe những lời nói dối với chính mình sẽ đến một điểm mà y không thể phân biệt đươc chân lý ở trong y hay chung quanh y, và như vậy mất mọi sự tôn trọng cho chính mình và cho những người khác. Và không có tôn trọng, người ấy ngừng thương yêu.
_Fyodor Dostoyevsky

? Vô minh là sự tự lừa dối mình. Kẻ thù của mình chính là sự tự lừa dối mình.
_Đạo Phật

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. THẤU CẢM (Empathy)
  3. HỢP TÁC

Bài viết mới

  1. DANH NGÔN VỀ SỰ THÔNG MINH
  2. NIỀM TIN VÀO CHỦ NHÂN KHÔNG LÀ CHÌA KHÓA
  3. BẠN THÔNG MINH HƠN BẠN TƯỞNG