THẤU CẢM (Empathy)

DANH NGÔN

 Thấu cảm là đứng trong đôi giày của người khác, cảm nhận với trái tim của anh ấy hay chị ấy, thấy với đôi mắt của anh ấy hay chị ấy. Thấu cảm không chỉ là khó làm và khó tự động, mà nó còn làm cho thế giới thành một nơi chốn tốt hơn.
_Daniel H. Pink

Tôi tin rằng thấu cảm là phẩm tính căn bản của văn minh.
_Roger Ebert

Tốt lòng với mọi người bạn gặp là chiến đấu một trận chiến khó khăn.
_Plato

Lãnh đạo là thấu cảm
_Opraph Winfrey

“Mắt đổi mắt” chỉ chấm dứt khi làm cho thế giới mù lòa hết.
_Gandhi

Giây phút bạn bắt đầu chăm lo xem người khác nghĩ gì, là lúc bạn thôi là cái tôi của bạn.
_Meryl Streep

Tặng phẩm lớn nhất cho con người là chúng ta có sức mạnh của thấu cảm.
_Meryl Streep

Sự biểu lộ ra bên ngoài của thấu cảm là nhã nhặn.
_Stewart Butterfield

Thấu cảm là cái đối trị cho sự xấu hổ.
_Brene Brown

Lòng bi mẫn không phải là một tương quan giữa người chữa lành và người bị thương. Nó là một tương quan giữa những người bình đẳng. Chỉ khi biết rõ bóng tối của chính chúng ta mà chúng ta có thể có mặt với bóng tối của những người khác. Lòng bi mẫn trở nên đích thực khi chúng ta nhận biết tính nhân loại được chia sẻ của chúng ta.
_Pema Chodron

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. NIỀM TIN VÀO SỰ TỬ TẾ
  2. THIỆN Ý
  3. SỰ YÊU THƯƠNG

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. HỢP TÁC

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH