KỲ DIỆU

DANH NGÔN

✨ Hợp nhất là sức mạnh… khi có làm việc nhóm và hợp tác, những sự việc kỳ diệu có thể được hoàn thành.

_ Mattie Stepanek.

✨ Lạc quan là niềm tin dẫn đến thành tựu. Không có gì có thể được làm mà không có hy vọng và tự tin.

_ Helen Keller.

✨ Hãy làm điều kỳ diệu, người ta có thể bắt chước nó.

_ Albert Schweitzer.

✨ Tiếng cười thì không có thời gian, trí tưởng tượng thì không có tuổi, và những giấc mơ là mãi mãi.

_ Walt Disney.

✨ Cam kết là một hành động, không phải một lời nói.

_ Jean Paul Sartre.

✨ Hãy hạnh phúc với không cái gì cả và bạn sẽ hạnh phúc với tất cả.

_ Vô danh.

✨ Đời sống với cái tối cao và sâu thẳm nhất là một cuộc phiêu lưu kỳ diệu.

_ Giáo hoàng John Paul II

✨ Đời sống là một món quà.

_ Vô danh.

✨ Ca ngợi là một điều kỳ diệu. Nó làm cho cái tốt đẹp trong những người khác cũng thuộc về chúng ta.

_ Voltaire.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TÂM CHƠI ĐÙA
  2. ĐIỂM THIẾT YẾU CỦA CÁI THẤY HIỂU
  3. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

Bài viết khác của tác giả

  1. TỰ LỪA DỐI
  2. THẤU CẢM (Empathy)
  3. HỢP TÁC

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH