ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

DANH NGÔN

 

Steve Jobs – Người sáng lập hãng công nghệ Apple Inc.

? Steve Jobs, Bill Gates và Mark Zuckerberg không hoàn tất đại học. Có quá nhiều nhấn mạnh đặt vào giáo dục chính thức. Tôi dạy những con tôi chớ lo âu về những bằng cấp tốt nghiệp mà vào sự vui thú trong việc học.
_ Nassim Nicolas Taleb.

? Một kinh doanh chẳng làm ra gì ngoài tiền bạc là một kinh doanh nghèo nàn.
_ Herry Ford.

? Sự phát triển bền vững được định tính bởi một nguyên tắc đơn giản: Những khách hàng mới đến từ những hành động của những khách hàng cũ.
_ Eric Ries.

? Sống theo những cam kết của bạn là phần của đạo đức kinh doanh. Lời nói của tôi là sự ký kết của tôi.
_ Isadore Sharp.

? Sự việc duy nhất mà tôi hiểu sâu sắc, bởi vì từ trẻ tôi đã suy nghĩ về nó, và trong mỗi năm của đời tôi, là Phần Mềm. Thế nên tôi không bao giờ thực hành cái gì khác ngoài Phần Mềm.
_ Bill Gates.

? Không có cách nào thành công trong kinh doanh nếu không có những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.
_ Jordan Belfort.

? Chân thật là một món quà rất đắt giá. Chớ mong đợi nó ở những người giá rẻ.
_ Warren Buffet.

? Làm việc đúng đắn không chắc tự động đem đến thành công. Nhưng vi phạm đạo đức thì chắc chắn luôn luôn dẫn đến thất bại.

? Hạnh kiểm đạo đức là cái gì trở nên nội tại trong một tổ chức trải qua một thời gian dài.
_ Lee R. Raymond.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. KỲ DIỆU
  2. TÂM CHƠI ĐÙA
  3. ĐIỂM THIẾT YẾU CỦA CÁI THẤY HIỂU

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN