GYALWANG DRUKPA XII

HÔM NAY BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?

Hạnh phúc của mỗi người do chính tâm họ quyết định Abraham Lincoin Để hiểu tâm hoạt động như thế nào và nhận ra rằng...

BẢN NGÃ NHÂN DANH TÌNH YÊU THƯƠNG

Như vậy, chúng ta cần xác định rõ mục tiêu loại bỏ những xúc tình phiền não. Nếu không thể đoạn trừ hoàn toàn, ít nhất...

BỒ ĐỀ TÂM VÀ CHẤP THỦ

Có rất nhiều loại cảm xúc khác nhau, và chúng đều là sự phóng chiếu của tâm. Các cảm xúc vốn không tách rời khỏi tâm,...

CHẤT ĐỘC CỦA TỰ MÃN KIÊU CĂNG

Tuy nổi tiếng muôn người kính nể Của cải đầy như Tài bảo Thiên vương Nhưng thấy rõ vinh hoa không thực nghĩa Lìa kiêu mạn...

TRƯỞNG DƯỠNG 2 KHÍA CẠNH LÒNG TỪ BI VÀ TÌNH YÊU THƯƠNG – CON ĐƯỜNG THỰC HÀNH TRONG CÁC PHÁP TU

Khi chúng ta nói về Đại Toàn thiện, hay Đại Thủ Ấn, sẽ không thể thực hành và thành tựu nếu không trưởng dưỡng...

HẠNH PHÚC LÀ XẢ LY

“Bạn không nên ích kỷ mà cần rộng mở trái tim và tấm lòng hướng tới mọi người” Pháp hội quán đỉnh Đức Phật A Di...

TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ SỰ TÔN TRỌNG

Khi chúng ta tôn trọng lẫn nhau, tình thương sẽ tự đơm hoa kết trái. Đối với tôi, đây là trái ngọt của sự thực...

PHƯƠNG PHÁP NÀO CHUYỂN HÓA NGHIỆP TẬN GỐC

Ngã chấp là nguyên nhân tạo ra thế giới khổ đau mà chúng ta đang sống. Khi bắt đầu tái sinh vào một cuộc sống mới chúng ta...

LẮNG NGHE TIẾNG NÓI CỦA BẢN NGÃ

Nếu bạn dành thời gian quan sát, lắng nghe tiếng nói của bản ngã, sẽ chẳng ngạc nhiên khi thấy ta thường hay khởi tâm ngã...