GYALWANG DRUKPA XII

TRẢI NGHIỆM SỰ GIẢI PHÓNG ĐÍCH THỰC

An trú ở hiện tại, Tự do của tâm thức, Đời sống vô thường, Giá trị của thực hành tâm linh, Tâm linh con đường giải...

HÓA THÂN VÔ SỐ CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM AVALOKITESHVARA

Có thể nói Đức Quan Âm chính là cha mẹ của hết thảy chư Thượng sư và các đại thành tựu giả. Dù ở Ấn Độ, Nepal, Trung...

LỜI THỆ NGUYỆN

Hạnh Bồ tát, Trưởng dưỡng tâm trí, Kiểm soát sân giận, Kiểm soát nóng giận, Kiểm soát tâm

CÙNG NHAU TIẾN BƯỚC

Con đường dẫn đến chân lý, Con đường của chân lý, Bậc thầy tâm linh vĩ đại, Trí huệ và từ bi, Bậc thầy bên trong,...

CHẤP NHẬN BỌN TRẺ NHƯ CHÚNG VỐN CÓ

Giữ tâm hồn trẻ thơ được tự do thuần khiết, Giữ trái tim trẻ thơ được tự do thuần khiết, Phương pháp nuôi dưỡng tâm...

ĐỪNG ĐỂ CÁI “TÔI” THỐNG TRỊ

Nếu cứ để sự hối tiếc dằn vặt, bạn sẽ mất đi sự tự tin, và sẽ không rút ra được bài học từ những lỗi lầm của...

LỰA CHỌN HẠNH PHÚC

Khi bóng đêm bao phủ, khi cảm giác bất công đè nặng trái tim ta, hay khi những dự định bấy lâu của chúng ta dường như vượt...

HÔM NAY BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?

Hạnh phúc của mỗi người do chính tâm họ quyết định Abraham Lincoin Để hiểu tâm hoạt động như thế nào và nhận ra rằng...

BẢN NGÃ NHÂN DANH TÌNH YÊU THƯƠNG

Như vậy, chúng ta cần xác định rõ mục tiêu loại bỏ những xúc tình phiền não. Nếu không thể đoạn trừ hoàn toàn, ít nhất...