R.K. PRUTHI

NGƯỜI THẦY LÝ TƯỞNG

Đời sống giáo dục của chúng ta phải trọn vẹn bắt đầu từ cuộc sống thực tại của chính mình chứ không phải đời sống...

COI TRỌNG CẢ THÂN VÀ TÂM

Người thầy phải có sự nhìn nhận trọn vẹn và đầy đủ về học trò của mình, đó là một linh hồn bất tử, với...

HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO

Tín ngưỡng Phệ-đà và Đạo Phật Hệ thống giáo dục đạo Bà-la-môn, như đã nêu ra trong chương trước, trở thành một trong...

NGÔI TRƯỜNG LÝ TƯỞNG

Đời sống được sắp đặt tốt từ đầu đến cuối đó là những gì hàm ý trong cụm từ, “Bốn Āśramas”. Hai trong số...