Tác giả: R.K. PRUTHI

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

NGƯỜI THẦY LÝ TƯỞNG

10/05/2022 view 80

Đời sống giáo dục của chúng ta phải trọn vẹn bắt đầu từ cuộc sống thực tại của chính mình chứ không phải đời sống quá khứ hay đời sống tương lai. Điển hình là giáo viên phải phát huy khả năng tối đa của mình, trong khuôn khổ hạn chế của hệ thống. Điều tốt nhất người thầy có thể trao cho học trò là hình ảnh và phẩm…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3012 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2657 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2345 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2224 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2198 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2015 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1947 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1721 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1668 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1665 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1614 lượt xem/bài

JEFF KELLER 1 bài TB: 1607 lượt xem/bài