GIẢN TƯ TRUNG

NHÂN TÍNH, QUỐC TÍNH VÀ CÁ TÍNH

Dù đã có vô số bài viết và không ít diễn đàn bàn luận, nhưng với nhiều người, “triết lý giáo dục”, “đích đến của...

TA LÀ SẢN PHẨM CỦA CHÍNH MÌNH

Việc quyết định mình là ai và mình sẽ dùng cuộc đời vào việc gì hoàn toàn là tự do lựa chọn của riêng mỗi người, nhất...

THAY ĐỔI BẮT ĐẦU TỪ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH

Giới Thiệu Về Tác Giả Nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung hiện là Hiệu trưởng Trường Doanh Nhân PACE; Viện...

KHAI PHÓNG: ĐỂ CÓ MỘT CÁI ĐẦU SÁNG

Với cái đầu được khai minh, khai phóng (cái đầu “sáng”), con người sẽ có khả năng minh định được ai là ai, cái...

GIA ĐẠO TRONG THỜI HỘI NHẬP

Một người chủ một doanh nghiệp lớn mà tôi biết đặt ra một quy định như sau cho gia đình mình: Hàng tuần, cho dù có bận...