ADYASHANTI

SỰ TRĂN TRỞ CỦA LOÀI NGƯỜI (phần 1/8) – CHÚNG TA TIN VÀO NHỮNG GÌ CHÚNG TA NGHĨ

—— ADYASHANTI (nghĩa là “Bình yên Nguyên thủy”) sinh năm 1962 tại Hoa Kỳ. Khi mới 20 tuổi, ông đã có hứng thú về...

TỰ DO THỰC SỰ

Đây không phải về hoàn hảo mà là về sự trọn vẹn. Không phải là có mọi thứ đúng như ý ta, mà là có mọi thứ đúng như...

SỰ CHÂN THÀNH LÀ CHÌA KHÓA

Thành thật là biểu hiện của đức hạnh cao, Thành thật là tầng cao của tâm thức, Thành thật là tầng cao của nhận thức,...

SỰ GIÁC NGỘ

Trong nhiều năm khi có những buổi nói chuyện về sự tự do, sự giác ngộ, sự giải thoát, tôi khám phá ra rằng hầu hết người...

NỖ LỰC HAY ÂN PHÚC

Người ta thường hỏi tôi liệu tiến trình thức tỉnh có bao nhiêu phần là nhờ ân phúc, và bao nhiêu phần do siêng năng hay nỗ...

TỰ DO THỰC SỰ LÀ MÓN QUÀ

Sự thức tỉnh – đúng nghĩa và chân thực, có phần là món quà tự do cho cả thế giới. Khi thức tỉnh, bạn được trao tặng...

NỖ LỰC HAY ÂN PHÚC – SỰ THỰC VỀ GIÁC NGỘ

Người ta thường hỏi tôi liệu tiến trình thức tỉnh có bao nhiêu phần là nhờ ân phúc, và bao nhiêu phần do siêng năng hay nỗ...

CUỘC SỐNG TRÀN ĐẦY ÂN SỦNG – SỰ THỰC VỀ GIÁC NGỘ

Thời gian trôi qua, tôi có cảm giác rằng nhận thức mà mình vừa trải nghiệm vẫn chưa hoàn chỉnh — tôi có thể gọi ra những...

PHẦN NĂNG LƯỢNG CỦA SỰ THỨC TỈNH

Sự thức tỉnh mang tới cho người ta nhiều biến đổi khác nhau. Thức tỉnh đúng là tỉnh dậy khỏi một con người cá nhân,...