#Ý nghĩa đời sống

QUYỀN ĐƯỢC HẠNH PHÚC

“Tôi tin rằng mục đích chính yếu của đời sống chúng ta là tìm kiếm hạnh phúc. Điều đó thật hiển nhiên. Dù là người tin vào tôn giáo hay không, dù người ta tin vào tôn giáo này hay tôn giáo khác, chúng ta hết thảy đều đang tìm kiếm một điều gì tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Vì thế, tôi nghĩ rằng, vận động của đời sống…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1574 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 908 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 878 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 796 lượt xem/bài

JEFFREY HOPKINS 2 bài TB: 758 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 717 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 686 lượt xem/bài

SUSAN JEFFERS 3 bài TB: 684 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 681 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 664 lượt xem/bài

JON KABAT-ZINN 1 bài TB: 661 lượt xem/bài

DALE CARNEGIE 3 bài TB: 645 lượt xem/bài