#Phát triển bản thân

THIẾT LẬP QUAN HỆ LÀ MỘT NGHỆ THUẬT

13/04/2021 view 60

Dù là với khách hàng, nhà cung cấp hay với nhân viên thì một mối quan hệ tốt là yếu tố quan trọng trong quá trình kinh doanh. Cùng với sự phát triển của sự nghiệp, mạng lưới các mối quan hệ và chất lượng các mối quan hệ cũng không ngừng được mở rộng và nâng cao, không có các mối quan hệ tốt, sự nghiệp không thể phát…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1948 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1167 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 1136 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1106 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1100 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1087 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 1041 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1023 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1015 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 885 lượt xem/bài

FUKUZAWA YUKICHI 1 bài TB: 866 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 864 lượt xem/bài