NIỀM VUI TRONG CÔNG VIỆC

DANH NGÔN

☘ Nếu bạn làm việc mà không có thương yêu, bạn đang làm việc như một nô lệ. Khi bạn làm việc với tình thương yêu, bạn làm việc như một hoàng đế. Công việc của bạn là niềm vui của bạn, công việc của bạn là sự khiêu vũ của bạn.
_ Rajneesh.

☘ Khi công việc là một lạc thú, đời sống là niềm vui. Khi công việc là một bổn phận phải làm, đời sống là sự nô lệ.
_ Maxim Gorky.

☘ Khi chúng ta bắt đầu tin rằng có một niềm vui lớn lao trong sự làm việc với và cho những người khác, hơn là chỉ cho chúng ta, bấy giờ xã hội chúng ta sẽ thực sự trở thành một nơi chốn lễ hội.
_ Jean Vanier.

☘ Viện Dale Carnegie đã tìm thấy những công ty với những người làm việc mà đời sống mãn nguyện thì hiệu quả có thể gấp đôi những công ty khác.

☘ Hạnh phúc nằm trong niềm vui của sự hoàn thành và sự xúc động của nỗ lực sáng tạo.
_ F. D. Roosevelt.

☘ Tìm thấy niềm vui trong công việc là khám phá nguồn suối của tuổi trẻ.
_ Thomas Aquinas.

☘ Tôi ngủ và mộng rằng đời sống là niềm vui.
Tôi thức dậy và thấy rằng đời sống là phục vụ.
Tôi hành động và để ý xem, phục vụ là niềm vui.
_ R. Tagore.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. NỀN VĂN MINH VỊ THA SẼ NỞ HOA KHI LOÀI NGƯỜI TỈNH NGỘ
  2. BIẾT ƠN GIÂY PHÚT NÀY
  3. TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA TÂM TRẠNG