#Giáo dục

GIỮ ĐÚNG LỜI HỨA

14/05/2021 view 64

Bạn luôn nói sự thật và biết cách yêu cầu điều bạn muốn. Rất tốt! Giờ bạn có thể dùng những kỹ năng này để hỗ trợ điểm quyền năng thứ ba: GIỮ ĐÚNG LỜI HỨA. Nếu bạn không chân thật, không thể nói ra điều bạn muốn hay cần, bạn sẽ chẳng bao giờ đưa ra được một lời hứa mà bạn có thể giữ đúng. Bạn đang tự…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1980 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1198 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 1168 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1117 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1108 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1103 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1059 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 1048 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1035 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 931 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 885 lượt xem/bài

FUKUZAWA YUKICHI 1 bài TB: 880 lượt xem/bài