#Giáo dục

LẮNG NGHE TIẾNG NÓI NỘI TÂM

23/02/2021 view 157

Trong bạn luôn có sẵn một “quân sư”! Tất cả chúng ta đều có một điểm chung – đó chính là sự duy nhất của mỗi người! Thật ra mỗi chúng ta chỉ là một “thực thể có ý thức” tồn tại trong hình hài của một con người – còn những điều khác, bao gồm chủng tộc, quốc tịch, nghề nghiệp, niềm tin hay tôn giáo sẽ được từng…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1830 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1051 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1016 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1014 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 988 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 969 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 967 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 953 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 874 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 3 bài TB: 831 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 801 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 797 lượt xem/bài