ĐẠO ĐỨC – ĐỨC HẠNH

DANH NGÔN

Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.

 Đạo đức là những hành động mà một người làm để hoàn thiện tính cách nội tâm của mình.
_ Albert Schweitzer

 Đức hạnh là nền tảng của mọi thứ và chân lý là bản chất của mọi đức hạnh.
_ Mahatma Gandhi

 Giáo dục là nghệ thuật tạo ra con người đạo đức.
_ Hegel

 Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì phô trương và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng và mang lại hạnh phúc.
_ John Adams

 Có lẽ đức hạnh không là gì hơn ngoài sự nhã nhặn của tâm hồn.
_ Balzac

 Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ thiếu có đạo đức.
_ Albert Einstein

 Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức.
_ Benjamin Franklin

 Người không có đạo đức giống như con thú hoang bị thả rông vào thế giới.
_ Albert Camus

 Đừng làm việc trái đạo đức dưới cái cớ đạo đức.
_ Thomas Hardy

 Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù trong sự nô lệ hay tự do, không bao giờ đạt được nếu ta không có đạo đức.
_ John Adams

 Tôi từ chối bất cứ học thuyết tôn giáo nào không lột tả ý nghĩa và xung đột với đạo đức.
_ Mahatma Gandhi

 Tôi coi trọng đạo đức cũng như tôn giáo, là những thành tố bổ sung cho pháp luật trong việc trị nước an dân.
_ Thomas Jefferson

Cách tốt nhất để dạy đạo đức là khiến nó trở thành thói quen với trẻ em.

 Cách tốt nhất để dạy đạo đức là khiến nó trở thành thói quen với trẻ em.
_ Aristotle

 Làm việc lành, giúp đỡ mọi người với tâm từ ái và đạo đức sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, khiến cho tâm hồn bạn và tâm hồn người mát mẻ, hạnh phúc.
_ Ajahn Chah

 Giống như những kho báu được khám phá từ trái đất, đức hạnh xuất hiện từ những hành động tốt, và trí huệ xuất hiện từ tâm hồn thuần khiết và yên bình. Để đi bộ an toàn qua mê cung của cuộc sống, con người cần ánh sáng trí huệ và sự hướng dẫn của đức hạnh.
_ Buddha

Bình luận

[…] ✅Đức hạnh tuyệt vời là kết quả của thói quen. Chúng ta chính trực nhờ làm những hành động chính trực, ôn hòa vì làm những hành động ôn hòa, can đảm nhờ làm những hành động can đảm. _ Aristotle […]


Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SAO MAI ĐÃ MỌC
  2. ĐỪNG CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN, HÃY TẶNG NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC CẦN
  3. NUÔI DƯỠNG TRÍ TÒ MÒ