ĐỜI SỐNG

DANH NGÔN

? Chỉ khi tôi nghĩ tôi đã học được cách sống, cuộc sống mới thay đổi.
_Hugh Prather

☘️ Có hai ngày vĩ đại trong đời một người – ngày chúng ta được sanh ra và ngày chúng ta khám phá tại sao chúng ta sinh ra?
_William Barclay

? Cái chết không phải là mất mát lớn nhất trong đời sống. Mất mát lớn nhất là cái gì chết trong ta khi chúng ta còn sống.
_Norman Cousins

☘️ Đời sống là 10% cái xảy ra cho chúng ta và 90% là chúng ta phản ứng với nó như thế nào.

? Những chướng ngại được đặt trên con đường của bạn để cho thấy điều bạn muốn có thật xứng đáng để tranh đấu hay không.

☘️ Thực tại là cái, khi bạn thôi tin vào nó, nó không đi mất.
_P.K.Dick

? Cảm nhận tốt nhất về hạnh phúc là khi bạn hạnh phúc bởi vì bạn đã làm cho người khác hạnh phúc.

☘️ Chúng ta không gặp người nào một cách ngẫu nhiên. Họ đi qua đường đời của chúng ta vì một lý do.

? Nếu bạn có một quan tâm căn bản đến những người khác, thì dù thất bại cũng không thể làm xáo trộn tâm bạn.
_HH. Dalai Lama 14

☘️ Bạn cần quyền lực, chỉ khi bạn muốn làm cái gì gây tổn hại. Nếu không, thương yêu là đủ cho mọi sự vận hành.
_Charlie Chaplin

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. PHỤNG SỰ NHỮNG NGƯỜI KHÁC
  2. SỐNG ĐỂ CHO CÁI GÌ? – ĐỘNG CƠ CHÂN CHÁNH
  3. VỀ ĐỜI SỐNG

Bài viết khác của tác giả

  1. KỲ DIỆU
  2. TỰ LỪA DỐI
  3. THẤU CẢM (Empathy)

Bài viết mới

  1. SAO MAI ĐÃ MỌC
  2. ĐỪNG CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN, HÃY TẶNG NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC CẦN
  3. NUÔI DƯỠNG TRÍ TÒ MÒ