AKONG TULKU RINPOCHE

NGHỆ THUẬT NUÔI DẠY CON CỌP BÊN TRONG

Sự điều phục tâm thức tán trợ cho hạnh phúc   Đức Phật Thích Ca   Tâm thức là chìa khóa của mọi kinh nghiệm của...

CHỈ MỘT CÁI THƯỜNG HẰNG: SỰ VÔ THƯỜNG

Như những vì sao, sương mù và ngọn lửa, Những ảo ảnh, hạt sương và bong bóng nước, Như những giấc mộng, tia chớp và...

TỰ MỞ MÌNH RA – NGHỆ THUẬT ĐỂ SỐNG TRỌN VẸN Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI

Bài tập này nhằm giúp bạn nuôi dưỡng một thái độ mở rộng với những người khác, và sửa soạn cho bạn giúp đỡ họ tốt...

SỐNG ĐỂ CHO CÁI GÌ? – ĐỘNG CƠ CHÂN CHÁNH

Nếu hạnh phúc là một trạng thái thường hằng và người ta không bao giờ cảm nghiệm những khó khăn hay khổ đau, có lẽ...

SỰ KHÁC BIỆT CỦA NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG

Người thành công thích đọc sách hơn là xem TV, thích nói về ý tưởng hơn buôn chuyện linh tinh và không chỉ trích người khác...