DAVE KERPEN

SỰ KHÁC BIỆT CỦA NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG

Người thành công thích đọc sách hơn là xem TV, thích nói về ý tưởng hơn buôn chuyện linh tinh và không chỉ trích người khác...