BRUCE Y. LEE

MỤC TIÊU QUAN TRỌNG NHẤT CỦA ĐỜI BẠN

Không thực hiện được mục tiêu này, bạn sẽ rất khó hoàn thành được những mục tiêu khác trong đời.  1. Mục tiêu hiện...