CHOGYAM TRUNGPA

HÃY BIẾT ƠN MỌI NGƯỜI

Châm ngôn “Hãy biết ơn mọi người” tự động đi theo một khi chúng ta hướng mọi trách móc vào mình. Không có những...

CÁI BÂY GIỜ

Cách kinh nghiệm cái bây giờ là nhận thức rằng ngay khoảnh khắc này, ngay điểm này trong cuộc đời bạn, luôn luôn là cái...

MỘT THOÁNG GIÁC NGỘ

Về căn bản, ý tưởng về sự giác ngộ – khái niệm hay thuật ngữ “giác ngộ” hoặc “Đức Phật” hay...

THIỀN VÀ VAI TRÒ CỦA SƯ PHỤ

Tôi nghĩ chúng ta nên nhận ra rằng phương pháp tu tập thiền định khiến chúng ta tiến vào một cuộc hành trình rất cá nhân và...

BỒ ĐỀ TÂM TỐI HẬU VÀ TƯƠNG ĐỐI

Bồ đề tâm Tối hậu và Bố thí ba la mật  Nguyên lý Bồ đề tâm tối hậu hay tuyệt đối được căn cứ trên sự phát triển...

SỰ THỰC HÀNH CHÍNH YẾU LÀ TU HÀNH BỒ ĐỀ TÂM

BỒ ĐỀ TÂM TỐI HẬU VÀ TƯƠNG ĐỐI ——-O0O——- Bồ đề tâm Tối hậu và Bố thí ba la mật Nguyên lý Bồ đề...

CÁI KÉN

Cách thức của sự nhút nhát là nhốt mình vào một tổ kén, trong đó chúng ta kéo dài những khuôn khổ thói quen của chúng ta. Khi...

KHÁM PHÁ TÁNH THIỆN NỀN TẢNG

Bằng cách chỉ ở nguyên tại chỗ, cuộc đời của bạn có thể trở nên “có thể làm việc được” và thậm chí diệu kỳ....

TÔN VINH CUỘC HÀNH TRÌNH

Tính chiến sĩ là một hành trình liên tục. Là một chiến sĩ là học thành thực, nguyên tuyền trong mọi khoảnh khắc của đời...