MỘT THOÁNG GIÁC NGỘ

CHOGYAM TRUNGPA

Trích: Phật Pháp Bỏ Túi; Carolyn Rose Gimian tổng hợp và biên soạn, Từ Hoá chuyển ngữ; NXB Thiện Tri Thức.

Về căn bản, ý tưởng về sự giác ngộ – khái niệm hay thuật ngữ “giác ngộ” hoặc “Đức Phật” hay “Người thức tỉnh” – ngụ ý tính sắc bén và chính xác cực lớn cùng với cảm giác rộng rãi. Chúng ta có thể trải nghiệm điều này; nó chẳng phải là cái gì bí mật cả. Chúng ta trải nghiệm một thoáng qua về nó, và vấn đề là bắt đầu từ cái thoáng qua này mà từ từ chúng ta trở nên quen thuộc hơn với nó và khả năng tái tạo lại nó, nó xảy ra một cách tự nhiên. Những thoáng qua này xảy ra như những tia chớp, có thể trong khoảng một phần của một giây. Những tia sáng này xảy ra liên tục. Lòng tin là nhận ra rằng có một không gian rộng mở và tính sắc bén trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. HÃY BIẾT ƠN MỌI NGƯỜI
  2. CÁI BÂY GIỜ
  3. THIỀN VÀ VAI TRÒ CỦA SƯ PHỤ

Bài viết mới

  1. LOẠI BỎ NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC
  2. CON CHỒN CỦA HÒA THƯỢNG HƯ VÂN
  3. BỘ NHỚ QUÁ TẢI