HE. GARCHEN RINPOCHE VIII

KHAI THỊ SỐ 13: CHUẨN BỊ CHO CÁI CHẾT

Một ngày nào đó chúng ta sẽ phải chết; chẳng có ai trong cõi đời này lại có thể sống mãi được. Bám luyến vào kiếp sống...

SÂN GIẬN

????? Câu hỏi: Gần đây con đã rất tức giận với một người. Cơn giận choán tâm can con. Con cảm thấy hối hận rằng như thế...

NHỮNG HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA TÌNH YÊU

Mặc dù phẩm chất của lòng bi mẫn vô điều kiện vốn hiện hữu trong tự tánh tâm của chúng ta, nhưng tạm thời Phật tánh...

NỀN TẢNG (PHẬT TÁNH – BẢN TÁNH CỦA TÂM) KHÔNG DO NHÂN DUYÊN

—o0o— Bản văn chính: “Ta, Phật Phổ Hiền, đã thấy biết sự thật của Nền Tảng này, không có nhân và duyên, đó...

HẠNH NHẪN NHỤC

—— Khi con mất kiên nhẫn thì con cần phải nhận biết điều này và sám hối. Mỗi lần như vậy, con phải phát nguyện...

LÒNG VỊ THA – ĐỐI TRỊ SỰ CHẤP NGÃ

Ngài Gampopa đã dạy rằng: ‘Nếu chúng ta không thực hành Giáo pháp một cách phù hợp thì chính Giáo pháp sẽ trở thành...

NHỮNG THIỆN HẠNH CỦA THÂN, KHẨU VÀ TÂM

Các bạn Pháp, sáng nay tôi sẽ nói về sự tích lũy công đức và tịnh hóa những che chướng. Trong Lời Cầu Nguyện Phát Bồ đề...

HÃY XA LÌA KẺ XẤU – BÌNH GIẢNG 37 PHÁP TU BỒ TÁT

Khi giao du với bạn xấu, tam độc sẽ gia tăng; việc lắng nghe, suy tư, thiền tập sẽ giảm sút; tình yêu thương và lòng bi mẫn...

VÔ MINH – LỜI NGUYỆN CỦA TÁNH GIÁC PHỔ HIỀN NHƯ LAI

—— Vô minh bẩm sinh nghĩa là không có chánh niệm và xao lãng. Vô minh đặt tên là những tư tưởng nhị nguyên phân biệt...