GARCHEN RINPOCHE VIII

BỐN KHÍA CẠNH THỰC HÀNH PHÁP BỔN TÔN

Bốn khía cạnh thực hành pháp Bổn Tôn Việc hành trì pháp bổn tôn được thực hiện theo truyền thống dòng truyền thừa thực...

BỒ ĐỀ TÂM LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG THANH TỊNH

16. Mặc dù kẻ mà ta chăm sóc yêu thương như con đẻ lại xem ta như kẻ thù, hãy đối xử với kẻ đó như một bà mẹ hiền yêu...

TÂM THỨC CỦA CHÚNG TA LÀ MỘT

Thân thể này không phải là “tôi”; thân thể này là vô thường, đây là một hợp thể nên chúng ta không thể tìm được cái...

DUY TRÌ SỰ TỈNH THỨC

Khi con cảm thấy mệt mỏi thì đừng tự ép mình thiền định về một đề mục nào cả. Khi thiền định, con nên an trú trong...

NHỮNG THIỆN HẠNH CỦA THÂN, KHẨU VÀ TÂM

Các bạn Pháp, sáng nay tôi sẽ nói về sự tích lũy công đức và tịnh hóa những che chướng. Trong Lời Cầu Nguyện Phát Bồ đề...

HAI CON ĐƯỜNG VÀ HAI KẾT QUẢ

Tuy cùng một Nền Tảng duy nhất, nhưng có hai con đường và hai kết quả. Nền tảng duy nhất có thể được hiểu từ các phương...

LÒNG BI MẪN KHÔNG DỰA VÀO SỰ DỤNG CÔNG SẼ KHỞI SINH KHI CON AN TRÚ TRONG TỰ TÁNH

Đức Quán Thế Âm Chenrezig (Avalokiteshvara). (Quan Âm Tứ Thủ) Lòng bi mẫn đầy sự cố gắng khởi sinh từ việc luyện tâm với ý...

GIẢI THOÁT NIỆM TƯỞNG

Câu hỏi: Xin Ngài tóm tắt lại các phương pháp như giải thoát niệm tưởng, giải thoát trần trụi v.v.? Rinpoche: Trong bản văn...

NẾU MUỐN BIẾT BẠN ĐÃ LÀM GÌ Ở ĐỜI TRƯỚC HÃY NHÌN VÀO THÂN THỂ HIỆN TẠI CỦA BẠN

Lời Khai Thị Số 12: Nhân Quả Người ta nói: ‘Nếu bạn muốn biết rằng bạn đã làm gì trong các đời trước thì hãy nhìn...