Tác giả: GARCHEN RINPOCHE VIII

Giới thiệu Danh sách bài viết

Giới thiệu

Danh sách bài viết

DUY TRÌ SỰ TỈNH THỨC

06/08/2022 view 163

Khi con cảm thấy mệt mỏi thì đừng tự ép mình thiền định về một đề mục nào cả. Khi thiền định, con nên an trú trong trạng thái như nhiên. Tự tánh là một sự tỉnh thức vốn có thể nhận biết được sự phát khởi của mọi ý niệm [tạo tác]. Tâm tỉnh giác này cũng giống như là nước trong khiết vậy. Còn các niệm khởi thì…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3598 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 3043 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2596 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2395 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2393 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2305 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2205 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1929 lượt xem/bài

HT. THÍCH MINH CHÂU 1 bài TB: 1882 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1838 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1828 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1817 lượt xem/bài