JOSEPH GOLDSTEIN

LÀM VIỆC VỚI CƠN GIẬN

Làm thế nào để làm việc với cơn giận và cảm giác chán ghét khi từ ái dường như là không thể và trái tim đã đông cứng?...

TRÁI TIM RỘNG LƯỢNG

Tâm từ ái không chỉ là một ví dụ xuất sắc về cách con đường của Một Pháp thống nhất các trường phái Phật giáo khác...

NIỀM TIN ĐỂ NGHI NGỜ

Để niềm tin trở nên sâu sắc trong kinh nghiệm thực của chúng ta, nó cũng phải đủ rộng mở để bao trùm điều mà học giả,...

THỨC TỈNH NIỀM TIN

Niềm tin vững chắc khiến phước lành thấm vào con. Khi chẳng hoài nghi, bất cứ điều gì con muốn cũng có thể tựu thành....

LUÔN LÀM CÁC ĐIỀU LÀNH

Đừng xem nhẹ những điều lành nhỏ Với niềm tin chúng chẳng ích gì Vì tường giọt từng giọt nước thôi Đủ thời gian sẽ...

AI CŨNG CÓ KHẢ NĂNG THƯƠNG YÊU

Khi mới bắt đầu tập thiền quán tâm từ, metta, có một kinh nghiệm đã giúp tôi thấy rõ được tâm thức mình, cũng như cách...

THIỀN QUÁN

Thông qua quyền lực của sự kiềm chế, chúng ta có thể bắt đầu tiến trình của việc tháo gỡ suy nghĩ và phóng chiếu của...