NHẬT LIÊN (NICHIREN DAISHONIN)

TỔ NHẬT LIÊN

[Đền Nichiren Shoshu Head Taisekiji, Nhật Bản]

? Cái bạn cho người khác sẽ trở thành cái nuôi dưỡng chính bạn; nếu bạn thắp một ngọn đèn cho người khác, con đường của riêng bạn sẽ sáng lên.

? Nếu bạn muốn biết những nguyên nhân đã tạo trong quá khứ, hãy nhìn những kết quả biểu lộ trong hiện tại. Và nếu bạn muốn biết những kết quả sẽ biểu lộ trong tương lai, hãy nhìn vào những nguyên nhân đang tạo trong hiện tại.

? Chớ bao giờ để cho những khó khăn của đời sống quấy nhiễu bạn; không ai có thể tránh những vấn nạn rắc rối, thậm chí những bậc thánh bậc hiền.

? Chỉ đức tin mới là cái thực sự quan trọng.

? Một kẻ nhút nhát không thể có được sự trả lời cho điều y cầu nguyện.

? Điều cạn thì dễ nắm, nhưng điều sâu thì khó. Bỏ cái cạn và tìm cái sâu là cách sống của người can đảm.

? Đời sống là một thực tại vượt khỏi lời nói và khái niệm có và không. Nó là thực thể diệu kỳ của Trung đạo, tức thực cái tối hậu. Myo (Diệu) là tên của bản tánh diệu kỳ của đời sống, và Ho (Pháp) là những biểu lộ của nó. Renge, nghĩa là hoa sen, được dùng để tượng trưng cho sự kỳ diệu của pháp này. Nếu chúng ta hiểu rằng đời sống chúng ta vào khoảnh khắc này là Diệu, bấy giờ chúng ta cũng sẽ hiểu rằng vào những khoảnh khắc khác của đời sống chúng ta là diệu pháp.

? Thực tại và trí huệ không phải là hai. Đây là những giáo lý quan trọng hàng đầu. Chúng cũng được gọi là “phiền não tức Bồ Đề” và “sanh tử tức Niết Bàn”.

? Khi bị Thiên hoàng lên án tử hình, một cận vệ của vua ra đảo để giết ngài. Ngài nói, “Tháp Đa Bảo là ông và ông là Tháp Đa Bảo. Ngoài ông không có Tháp Đa Bảo”. Người cận vệ ấy buông đao xin làm đệ tử của ngài.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. NHẬT LIÊN THÁNH NHÂN

Bài viết mới

  1. HÀNH ĐỘNG VÌ ĐỜI, VÌ NGƯỜI – INAMORI KAZUO
  2. ĐIỀU ĐỨC PHẬT TÌM THẤY
  3. HÃY CHO ĐI