#23 tháng chạp

RỬA CHÙA, 23 TẾT

Mỗi năm, vào ngày 23 tháng chạp chúng tôi tụ tập ở một ngôi chùa nhỏ ngoại ô để rửa chùa, lau rửa tượng. Thôi thì đủ...