#37 Phẩm Bồ Tát Hạnh

THỰC HÀNH XẢ LY TỪ BÊN TRONG

Với người thân mến tâm tham luyến, Gió lòng lay động lũ cuồn thân. Sân hận oán hờn tựa lửa thiêu. Với kẻ không ưa tâm...

THÂN NGƯỜI QUÝ GIÁ VÀ CƠ HỘI THỰC HÀNH BỒ TÁT ĐẠO

Bài kệ đầu tiên của 37 Phẩm Bồ tát hạnh đặc biệt quan trọng, đề cập tới thân người giống như một con thuyền quý...

37 PHẨM BỒ TÁT HẠNH

Lời tựa Đời người có muôn vạn nẻo, chúng ta thường băn khoăn do dự trước những ngã ba đường, mịt mờ không biết...