#Abby Wynne

CHỮA LÀNH BẰNG NĂNG LƯỢNG CÓ THỂ GIÚP TÔI NHƯ THẾ NÀO?

Chữa lành bằng Năng lượng hoạt động ở tất cả các cấp độ: thể chất (cơ thể), tâm trí (suy nghị), cảm xúc và tâm linh....