#ác nghiệp

NĂNG LỰC CỦA THIỆN VÀ ÁC NGHIỆP CÁI NÀO MẠNH HƠN?

KINH MI TIÊN VẤN ĐÁP ☘️☘️⭐️⭐️☘️☘️ – Thưa đại đức! Năng lực của thiện nghiệp và năng lực của ác...