#Adam Braun

con đường trực tiếp nhất đi tới hạnh phúc là qua việc tạo ra niềm vui cho người khác

HÃY BIẾN CUỘC ĐỜI BẠN THÀNH CÂU CHUYỆN ĐÁNG KỂ

—❤️❤️❤️— Lời Hứa Về Một Cây Bút Chì – là quyển hồi ký của Adam Braun cho thấy hành trình anh lập quỹ...