#Ahimsa

KHAO KHÁT SỰ ĐỒNG NHẤT – TỰ TRUYỆN GANDHI

Mahatma Gandhi (1869 – 1948) tên thật là MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI, chào đời vào sáng ngày 2 tháng 10 năm 1869 trong một căn nhà nhỏ...

DI SẢN TỪ BI (KARUNA) & BẤT BẠO ĐỘNG (AHIMSA) CỦA ẤN ĐỘ

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, Ấn Độ – Hôm nay, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được Trung tâm Quốc tế Ấn Độ (IIC) và Hội...