#am hiểu

Jim-Rohn

PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP

Để giao tiếp tốt bạn phải hiểu được ngôn từ. Hãy hiểu rằng ngôn từ có sức mạnh thần thánh. Trước kia chúng ta nói...