#Ấn Độ

VÌ SAO NHIỀU DOANH NHÂN VÀ CEO ẤN ĐỘ THÀNH CÔNG Ở MỸ?

Chuyên môn tốt, không lập dị và phong cách lãnh đạo ôn hòa được coi là chìa khóa thành công của nhiều doanh nhân gốc Ấn....